Możliwość odliczania podatku VAT od zakupu samochodów i od paliwa były wielokrotnie przedmiotem zmian w aspekcie podatku VAT.  Obecnie obowiązujące przepisy w tym zakresie są kontynuacją stanu prawnego z 2012 r. Przyjrzyjmy się zatem od jakich wydatków związanych z samochodem możemy odliczyć podatek VAT.

W zależności od typu samochodu, którym dysponujemy w firmie zależy możliwość odliczenia podatku VAT zarówno od zakupu samego samochodu jak i zakupu paliwa. Od poniesionych  innych wydatków związanych z eksploatacją samochodu jak naprawy bieżące, zakup opon, płynów, itp. możemy odliczać podatek VAT niezależnie od rodzaju samochodu.

Skoro kluczem jest tutaj typ samochodu, to przyjrzyjmy się im  bliżej. Dla potrzeb podatku VAT wyróżnić możemy:

  • samochody osobowe,
  • inne pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony,
  • samochody ciężarowe o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony.

O ile samochód osobowy i ciężarowy nie powinny budzić wątpliwości, ponieważ potwierdzenie znajdziemy w dowodzie rejestracyjnym, to tzw. inne pojazdy samochodowe od początku wejścia Ustawy o podatku od towarów i usług  były przedmiotem wielu zmian, interpretacji, wyroków i ?  zamieszania.

Obecnie obowiązujące przepisy w zakresie zasad odliczania podatku VAT  od zakupu samochodów oraz odliczania podatku VAT od czynszu, najmu, dzierżawy, leasingu itp. znajdziemy w Ustawie z dnia  16.12.2010 r.  o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2010, nr 247, poz. 1652). Ważność tego aktu została przedłużona na mocy Ustawy z dnia 07.12.2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2012, poz. 1456) do dnia 31.12.2013 r.

Zgodnie z w/w przepisami do końca 2013 r. obowiązują następujące zasady:

 

Samochody osobowe

W przypadku zakupu/leasingu samochodu osobowego możemy odliczyć 60% podatku VAT, ale nie więcej niż 6.000 zł.

W przypadku tych samochodów nie mamy prawa do odliczania podatku VAT od zakupionego paliwa napędowego.

 

Samochody ciężarowe

Przy zakupie/leasingu samochodu ciężarowego korzystamy z odliczenia całego podatku VAT. Tak samo przy zakupie paliwa napędowego.

 

Inne pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony

Tutaj ustawodawca w art. 3, ust. 2, pkt. 1-7 Ustawy z dnia 16.12.2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług i ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. nr 247, poz. 1652) wyróżnia:

1) pojazdy samochodowe mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;

2) pojazdy samochodowe mające więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;

3) pojazdy samochodowe, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;

4) pojazdy samochodowe, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

Posiadacze powyższych samochodów mogą odliczać pełny podatek VAT od zakupu/leasingu samochodu oraz od zakupionego paliwa. Niestety nie wystarczy tylko posiadać taki samochód. Aby odliczać podatek VAT należy:

  • potwierdzić spełnienie wymagań z pkt. 1-4 wykonując dodatkowe badanie techniczne w okręgowej  stacji kontroli pojazdów,
  • z otrzymanym zaświadczeniem i dowodem rejestracyjnym należy udać się do Wydziału Komunikacji  Urzędu Miasta lub Starostwa w celu wpisania adnotacji o spełnieniu tych wymagań.

Dopiero wtedy możemy korzystać z odliczania podatku VAT.

5) pojazdy samochodowe będące pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku do w/w ustawy: agregat elektryczny/spawalniczy, bankowóz, do prac wiertniczych, koparka, koparko spycharka, ładowarka, do oczyszczania dróg, do zimowego utrzymania dróg, pogrzebowy, żuraw samochodowy, pomoc drogowa i podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych;

6) pojazdy samochodowe konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;

Pojazdy wymienione w pkt. 5-6 mogą również korzystać z pełnego odliczenia podatku VAT przy zakupie samego pojazdu jak i przy zakupie paliwa napędowego.

 

 

Marta Czajowska-Wawak

Kancelaria Księgowo-Podatkowa ?MERITUM? S.C.

www.meritumsc.pl