Wiele grup zawodowych ze względu na specyfikę wykonywanej pracy zmuszonych jest do noszenia specjalnej odzieży. Odzież pracowniczą możemy podzielić na dwa podstawowe rodzaje: odzież roboczą, która zabezpiecza lub ewentualnie zastępuje ubiór własny pracownika oraz odzież ochronną, która chroni go przed rozmaitymi zagrożeniami, a nawet utratą zdrowia lub życia.

Zadania odzieży roboczej

Określenie "odzież robocza" dotyczy bardzo szerokiego wachlarza ubrań. Są to przede wszystkim komplety odzieży składające się z bluzy oraz spodni typu ogrodniczki, bezrękawniki, kamizelki, koszule, różnego typu koszulki, spodnie (np. takie jak pod tym linkiem), fartuchy, kombinezony, płaszcze, kurtki oraz peleryny. W skład odzieży roboczej wchodzą również dodatki typu rękawice lub czapki. Dostępne są w wersji ocieplanej lub nieocieplanej. Główne zadanie, jakie spełniają ubrania robocze, to zastępowanie ubrania pracownika lub jego zabezpieczanie przed zniszczeniem oraz zabrudzeniem. Tego typu odzież robocza chroni jedynie przed czynnikami nieszkodliwymi dla zdrowia. Stosowana jest również w zakładach, gdzie wymagana jest bezwzględna czystość, np. przy produkcji żywności.

Specjalny typ odzieży roboczej stanowi tak zwana odzież reklamowa, czyli branżowa. Jest charakterystyczna dla poszczególnych grup pracowników. Przykładem są stroje stosowane w gastronomii czy hotelarstwie lub zakładane przez pracowników stacji benzynowych. Odzież tego rodzaju pełni funkcję reprezentacyjną. Zaświadcza o przynależności pracownika do konkretnej firmy. Na ogół wyposażona jest w logo firmy lub jej nazwę. Dzięki odzieży branżowej można w łatwy sposób zidentyfikować pracownika danej firmy. Odgrywa ona również dużą rolę w kształtowaniu pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa.

Specjalnym rodzajem odzieży roboczej jest również odzież krótkiego użytkowania, czyli tak zwana odzież jednorazowa.

Szczególna rola odzieży ochronnej

Podstawową funkcją odzieży ochronnej jest całkowite wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka związanego z wykonywaniem określonych zawodów. Przepisy BHP obowiązujące w naszym kraju obowiązek zapewnienia pracownikami odzieży ochronnej nakładają na pracodawcę. Odzież specjalistyczna może chronić przed różnego typu zagrożeniami. Wynikają one oczywiście z rodzaju wykonywanego zawodu.

W przemyśle i budownictwie pracownicy szczególnie mocno narażeni są na zagrożenia fizyczne takie, jak upadki, uderzenia, rozcięcia, przekłucia, oparzenia, a nawet wybuchy czy eksplozje. Odpowiednio dobrana odzież pozwala zabezpieczyć pracownika przed ich skutkami.

W zakładach produkujących środki i odczynniki chemiczne pojawiają się zagrożenia natury chemicznej. Pracownicy branży chemicznej narażeni są na szkodliwe działanie pyłów, włókien, dymu, płynów, gazów i pary. Odzież ochronna zabezpiecza ich przed kontaktem z tymi czynnikami, np. przed zanurzeniem, czy zachlapaniem.

Niektóre profesje narażone są na zagrożenia o charakterze biologicznym. Najlepszym przykładem są pracownicy laboratoriów, którzy powinni nosić ubranie ochronne, aby nie dopuścić do kontaktu z różnego rodzaju mikroorganizmami takimi, jak wirusy, grzyby czy bakterie.

Odzież ochronna stanowi również barierę chroniącą pracownika przed szkodliwym działaniem zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur, czynników atmosferycznych i wody. Szczególnym rodzajem odzieży ochronnej jest odzież ostrzegawcza, która ma zapobiegać wypadkom poprzez swoją widoczność. Eliminuje ona lub ogranicza ogranicza zagrożenia związane z potrąceniem, zgnieceniem bądź uderzeniem przez samochody, wózki widłowe, dźwigi i inne maszyny.

Konsultacja: http://mspro-odziezrobocza.pl/