Mleczarnia Turek to firma znana konsumentom na całym świecie, nie tylko z doskonałych serów, ale również strategii zrównoważonego rozwoju. Firmie tej nieobca jest społeczna odpowiedzialność biznesu, poszanowanie dla wartości i dobra człowieka oraz zrozumienie dla procesów zachodzących w środowisku.

  1.  Produkty, czyli naturalność, przyjemność i odpowiedzialność
  2. Surowce, czyli zrównoważone rolnictwo
  3. Ludzie, czyli dobro pracowników
  4. Planeta, czyli dbałość o środowisko

 Mleczarnia Turek, jako część międzynarodowej grupy kapitałowej Savencia, wprowadziła w swoich strukturach strategię zrównoważonego rozwoju OXYGEN. Opiera się ona na czterech filarach, będących jednocześnie kierunkami rozwoju spółki.

 Produkty, czyli naturalność, przyjemność i odpowiedzialność

 Wychodząc naprzeciw potrzebom konsumentów, którzy coraz częściej sprawdzają skład spożywanych produktów, Mleczarnia Turek dba o czysty, naturalny i wolny od sztucznych dodatków skład każdego oferowanego produktu. Sery produkowane przez tę mleczarnię są efektem pracy, doświadczenia i wiedzy personelu, który w pełni angażuje się w swoje działania. Portfolio produktów z kategorii clean label w dorobku tej marki stale się powiększa, co świadczy o tym, że coraz więcej wyrobów Mleczarni Turek może szczycić się mianem 100% zdrowej żywności.

 Surowce, czyli zrównoważone rolnictwo

 Podstawą dobrego produktu są zdrowe i pełnowartościowe surowce, dlatego Mleczarnia Turek stale pielęgnuje współpracę z producentami mleka. W ten sposób pozytywnie wpływa na jakość otrzymywanych surowców oraz wspiera swoich kluczowych dostawców w codziennej pracy, przekazując im aktualną wiedzę i doświadczenie oraz udzielając wsparcia w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia na farmach. Firma jest też organizatorem inicjatyw dla najmłodszych, np. "Śniadanie na farmie" oraz szkoleń ekonomiczno-rynkowych dla firm i gospodarstw związanych z branżą mleczarską.

Ludzie, czyli dobro pracowników

Mleczarnia Turek to przede wszystkim ludzie, dlatego firma dba o każdego swojego pracownika, gwarantując mu nie tylko bezpieczne warunki pracy, ale również wsparcie w rozwoju zawodowym i osobistym. Polityka personalna firmy oparta jest na badaniach jakości pracy i satysfakcji pracowników, wykonywanych rzetelnymi metodami pomiarowymi, m.in. Great Place To Work Institute. Dzięki regularności w przeprowadzaniu tych badań, otrzymane wyniki mogą stanowić rzetelne odzwierciedlenie poziomu zawodowego zadowolenia pracowników, co przekłada się na opracowanie strategii dalszej poprawy warunków pracy.

Planeta, czyli dbałość o środowisko

Strategia zrównoważonego rozwoju OXYGEN Mleczarni Turek to też dbałość o stan środowiska naturalnego. Ważną częścią działalności firmy jest opracowywanie nowych i usprawnianie już istniejących procedur tak, aby procesy produkcyjne miały jak najmniej szkodliwy wpływ na środowisko. Nawet przy stale rosnącej produkcji, firma jest w stanie co roku zmniejszać zużycie czynników energetycznych o kilka procent. Prowadzi również badania, umożliwiające tworzenie opakowań w pełni nadających się do recyklingu oraz aktywnie działa w kierunku usprawnienia segregacji śmieci i ograniczenia ich wytwarzania.

Wszystkie te elementy sprawiają, że Mleczarnia Turek to przedsiębiorstwo nowoczesne i przyjazne zarówno dla ludzi, jak i środowiska. Prowadzone w ramach strategii zrównoważonego rozwoju działania mają charakter holistyczny i wpływają nie tylko na politykę wewnętrzną firmy, ale również na jej działania w stosunku do kontrahentów i odbiorców.