Zgodnie z polskim prawem budowlanym, właściciel budynku ma obowiązek przeprowadzania kontroli instalacji elektrycznej w określonych odstępach czasu. Konieczność ta spotyka nie tylko deweloperów, lecz także mieszkańców domków jednorodzinnych. Na czym polega przegląd instalacji i jak często należy go wykonywać? Kto może przeprowadzić stosowną kontrolę?

Na czym polega przegląd instalacji elektrycznej?

Przegląd instalacji elektrycznej zaczyna się od oględzin zewnętrznych przewodów elektrycznych, izolatorów oraz sposobu ich zamontowania. Oprócz tego ocenie podlega stan dławików w miejscu wprowadzania przewodów do skrzynek przyłączeniowych. Osoba uprawniona sprawdza także stan elementów osprzętu. Następnie przechodzi się do drugiej fazy, w której dokonuje się najważniejszych pomiarów za pomocą specjalistycznych urządzeń. 

Pierwszy pomiar zwykle jest pomiarem skuteczności ochrony przewodów przed spięciem lub zwarciem, które może nastąpić po przekroczeniu danej wartości prądu. Elektryk sprawdza to za pomocą szybkiego wyłączenia zasilania. Drugi pomiar jest skupiony na skuteczności przeciwpożarowej. Wyłącznik różnicowo-prądowy powinien odłączyć zasilanie w przypadku pojawienia się napięcia na metalowej obudowie np. pralki. Osoba uprawniona testuje, czy urządzenie zabezpieczające spełnia swoją rolę. 

Jako trzecie sprawdza się pomiar rezystancji izolacji. Określa on, czy izolacja przewodów w instalacji elektrycznej jest na właściwym poziomie. Jej zbyt niska wartość może prowadzić do wadliwego działania wyłączników przeciwpożarowych. Jako ostatni pomiar wykonuje się badanie wyłączników różnicowo-prądowych. Kontrola polega na sprawdzeniu funkcjonowania wyłączników przeciwpożarowych, które powinny odłączyć zasilanie podczas porażenia człowieka prądem.  

Po przeprowadzonym przeglądzie instalacji elektrycznej osoba go wykonująca sporządza raport i określa w nim wszelkie sprawne oraz niesprawne elementy. Zapisuje także odchylenia od norm i dokładnie opisuje, które części instalacji wymagają zmiany lub korekty. 

Co jaki czas trzeba wykonywać przegląd instalacji elektrycznej?

Obowiązek regularnej kontroli narzuca Ustawa o prawie budowlanym z dnia 7 lipca 1994 (następnie aktualizowana). Zgodnie z nią, przed oddaniem budynku do użytku musi zostać przeprowadzony Przegląd Instalacji Elektrycznej (Wrocław). W tym samym akcie prawnych znajduje się informacja, iż właściciel budynku ma obowiązek przeprowadzić stosowną kontrolę nie rzadziej niż raz na 5 lat. Wykonanie badania ma na celu sprawdzenie przydatności budowli oraz jej stanu technicznego, by nie stwarzała ona niebezpieczeństwa dla ludzi. 

Oprócz regularnych przeglądów instalacji elektrycznej może zajść potrzeba dodatkowego sprawdzenia tych elementów w przypadku wystąpienia niespodziewanych zdarzeń pogodowych. Do takich zjawisk zaliczają się powodzie czy też wichury. Kontrola powinna być wykonana zaraz po ustąpieniu niekorzystnych warunków pogodowych. 

Przegląd instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym

Posiadacze domów jednorodzinnych także powinni kontrolować swoje instalacje elektryczne przynajmniej raz na 5 lat. Za stan przewodów elektrycznych odpowiada właściciel budynku, dlatego również mieszkańcy domków mają obowiązek przeprowadzić stosowny przegląd. Warto jednak pamiętać, że częstsze sprawdzenie instalacji może być konieczne w przypadku wystąpienia niepokojących zjawisk. Wszelkie iskrzenia, osmolone wnętrza tablicy rozdzielczej lub okopcenia powinny przykuć naszą uwagę. 

Regularny przegląd instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym może okazać się szczególnie przydatny w przypadku wystąpienia uszkodzenia mieszkania. Takie zjawiska, jak np. pożar wymagają aktualnego przeglądu instalacji elektrycznej do ubezpieczenia. Jego brak sprawia, że ubezpieczyciel nie będzie chciał wypłacić odszkodowania za poniesione straty. Zapis ten znajduje się w praktycznie każdej umowie, dlatego pamiętanie o kontrolach instalacji elektrycznej jest konieczne, by nie natknąć się na przykrą sytuację. 

Kto może wykonać przegląd instalacji elektrycznej?

Kontrolę stanu technicznej instalacji elektrycznej może przeprowadzić jedynie osoba, która została do tego uprawniona. Niezbędne jest posiadanie kwalifikacji typu D, która umożliwia sprawowanie dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych. Nadawane uprawnienia są weryfikowane co 5 lat, by sprawdzanie instalacji elektrycznej mogło przebiegać bezpiecznie dla obu stron. Aby znaleźć wykwalifikowaną osobę do przeprowadzenia kontroli, najlepiej wpisać w wyszukiwarkę szukaną frazę wraz z miastem, np. Elektryk Wrocław

Dobrze przeprowadzony przegląd instalacji elektrycznej musi być odpowiednio udokumentowany. Pamiętajmy zatem, by upewnić się, że otrzymaliśmy od elektryka wszelkie niezbędne protokoły. Wystawione zaświadczenia będą potwierdzać prawidłowy stan techniczny instalacji i mogą przydać się na przykład w sytuacji dochodzenia swoich praw z ubezpieczycielem. Osoby poszukujące profesjonalisty i mieszkające we województwie dolnośląskim, mogą znaleźć fachowca, wyszukując pomiary elektryczne Wrocław