Zdarza się, że musimy pokazać, że jesteśmy zatrudnieni w jakiejś firmie oraz ile zarabiamy miesięcznie. Często jest to konieczne w przypadku brania kredytu, pożyczki, rządowego dofinansowania jakiegoś kursu, czy ubiegając się o alimenty. Jak stworzyć taki wniosek, dowiesz się poniżej.

  1. W jakich sytuacjach potrzeba zaświadczenia?
  2. Co powinno zawierać zaświadczenie?
  3. Co warto jeszcze wiedzieć o zaświadczeniu?
  4. Jakie są inne możliwości?

W jakich sytuacjach potrzeba zaświadczenia?

W wielu sytuacjach życiowych potrzebujemy pokazać zaświadczenie o zarobkach. Najbardziej popularnym powodem jest wniosek o kredyt, gdzie trzeba wykazać się zdolnością kredytową. Także kupując towary na raty można w ten sposób udokumentować terminość spłat pożyczki. W przypadku zapisywania dziecka do przedszkola takie zaświadczenie zapewnia miejsce dziecku w placówce.

Co powinno zawierać zaświadczenie?

Każdy formularz potrzebuje danych pracownika, wynagrodzenie za pracę i dane dotyczące obecnego zatrudnienia. Istotnymi informacjami są także dane osoby wystawiającej dokument, pieczątka oraz podpis pracodawcy, oraz ewentualne obciążenie komornicze pracownika. Aby wystawić zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach trzeba wpisać imię i nazwisko, numer dowodu osobistego, a także numer PESEL.

Informacja o zatrudnieniu powinna być jasna i w prosty sposób przedstawiająca stanowisko, typ umowy, a także czas rozpoczęcia umowy. Przy wskazaniu zarobków potrzebne jest podanie miesięcznego wynagrodzenia brutto, które można obliczyć na podstawie 3 miesięcy poprzedzających wniosek. Dane o obciążeniu komorniczym czy likwidacji zakładu pracy są konieczne do uzupełnienia, gdyż to od nich zależy czy zostanie przyznana pożyczka lub kredyt.

Co warto jeszcze wiedzieć o zaświadczeniu?

Odpowiedzialnym za wystawienie zaświadczenia jest pracodawca i nie może on odmówić wystawienia go, gdyż zostanie to potraktowane jako działanie na szkodę pracownika. Jednak jeśli kwestia nie jest uregulowana w regulaminie czy aktach nie ma jasnej procedury wnioskowania o zaświadczenie. Warto wiedzieć, że nie istnieje limit zaświadczeń, o które się można ubiegać w ciągu roku. Pracodawca powinien wypełnić je za każdym razem. Brak zaświadczenie wiąże się z odmową np. miejsca w przedszkolu lub kredytu. W przypadku postępowania sądowego niezłożenie takiego zaświadczenie wiąże się z konsekwencjami prawnymi. W przypadku rozprawy sądowej lub o alimenty nieprzedłożenie takiego typu zaświadczenie skutkuje grzywną. Warto pamiętać, że fałszywe zaświadczenie o zarobkach pracownika jest karane. Za podanie informacji niezgodnych z prawdą można liczyć się z grzywną lub karą więzienia od 3 miesięcy do 5 lat. Gorzej jeśli sfałszowanie miało na celu osiągnięcie korzyści majątkowych, wtedy grozi od 6 miesięcy do 8 lat.

Jakie są inne możliwości?

W przypadku pobierania zasiłku macierzyńskiego można posłużyć się nim w niektórych bankach jako źródło dochodu. Jeśli nieobecność trwała dłużej odpowiedzialnym za wydanie dokumentu jest ZUS, który opłaca ten zasiłek. W przypadku zatrudnienia bez wynagrodzenia można także wystawić dokument o zatrudnieniu. Możliwe jest to tylko w przypadku studentów, bezrobotnych i pracowników przebywających na urlopie wychowawczym oraz bezpłatnym. Także istnieją przypadki, gdy pracodawca musi zwolnić pracownika od pracy.  Wiąże się to z pełnieniem służby rządowej czy obrony narodowej, a także Ochotniczej Straży Pożarnej. Pracownik odbywa wtedy służbę bez prawa do wynagrodzenia, ale przysługuje mu prawo do rekompensaty.