Samodzielne ubieganie się o odszkodowanie może być bardzo trudne. Wiąże się to z nieznajomością przepisów prawnych. W związku z tym w przypadku, gdy należą nam się pieniądza za wyrządzoną szkodę lub wypadek, warto skorzystać z pomocy w uzyskiwaniu odszkodowania. Wyegzekwowanie należnych pieniędzy w odpowiedniej wysokości wiąże się załatwieniem sporej ilości spraw oraz przygotowaniem wymaganej, pełnej dokumentacji. Kancelaria Kompensja zajmie się każdym aspektem odzyskiwania pieniędzy. 

 1. Rodzaje odszkodowań
 2. Jak uzyskać odszkodowanie?
 3. Jak długo trwa ubieganie się o wypłatę odszkodowania?

Rodzaje odszkodowań

Kompensja odszkodowania to firma, która juz od wielu lat zajmuje się pozyskiwaniem pieniędzy z odszkodowań dla osób z całej Polski. Prowadzenie spraw może przebiegać na etapie zarówno ugodowym, jak i sądowym. Podczas prowadzenia wszystkich spraw specjaliści z firmy współpracują z doświadczonymi lekarzami oraz rzeczoznawcami. Wszystko to, aby dokładnie przeanalizować dany przypadek i przygotować wszystkie wymagane przez ubezpieczyciela formularze. Z punktu widzenia prawnego odszkodowanie to świadczenie pieniężne w różnej wysokości, które należy się osobie za wyrządzoną szkodę. Obecnie wyróżnia się różne rodzaje odszkodowań. Są to:

 • odszkodowania za wypadek drogowy,
 • odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu,
 • odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby, 
 • odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu,
 • odszkodowanie za wypadek w sektorze rolniczym,
 • odszkodowanie za wypadek miejscu pracy,
 • odszkodowanie za spowodowanie błędu medycznego,
 • odszkodowanie z NNW.

Jak uzyskać odszkodowanie?

Dla osoby poszkodowanej najważniejszą kwestią jest uzyskanie pieniędzy, które w jakimś stopniu zrekompensują wyrządzoną szkodę. Z reguły sam fakt wypadku jest już tak stresujący, że dodatkowe ubieganie się o odszkodowanie może być dużym obciążeniem. Dlatego sprawy finansowe lepiej powierzyć specjalistom. 

Przygotowanie do spraw o odszkodowanie należy rozpocząć od przygotowania pełnej dokumentacji. Chodzi głównie o orzeczenia lekarskie, rachunki za leczenie, sprawozdania z miejsca wypadku. Należy także wykazać, że z powodu wypadku znacznie pogorszyła się sytuacja życiowa poszkodowanej osoby (np. gdy uszczerbek na zdrowiu uniemożliwia wykonywanie obowiązków zawodowych, a to tym samym prowadzi do zwolnienia). W trakcie postępowania należy przede wszystkim ustalić wysokość wypłacanej kwoty adekwatnej do wyrządzonych szkód. Osoby, które nie znają przepisów prawnych, mogą nieumiejętnie oszacować sumę odszkodowania. Warto także pamiętać, że sprawy o odszkodowanie ulegają przedawnieniu. Aby zatem wypełnić wszystkie obowiązki w odpowiednim czasie, warto poprosić o pomoc firmę zajmującą się uzyskiwaniem odszkodowań. 

Jak długo trwa ubieganie się o wypłatę odszkodowania?

Każdy poszkodowany zastanawia się, kiedy otrzyma pieniądze. Zgodnie z przepisami prawnymi ubezpieczyciel osoby, która wyrządziła krzywdę, ma 30 dni na przekazanie środków pieniężnych od momentu zgłoszenia roszczenia. Oczywiście ubezpieczyciel ma prawo do zweryfikowania wszystkich dokumentów. Dlatego w wyjątkowych sytuacjach okres ten może być przedłużony. Tak dzieje się zwłaszcza w przypadkach, gdy jeden miesiąc to za mało, by sprawdzić rzetelność i wiarygodność roszczeń. Prawo dokładnie opisuje, że w takich sytuacjach pieniądze są wypłacane w ciągu dwóch tygodni od dnia, w którym udało się wyjaśnić całą sprawę. Nie może to jednak przekraczać 90 dni od dnia zgłoszenia szkody. 

Wszystkie powyższe zasady są dokładnie określone przez polskie ustawy. Dlatego w przypadku roszczeń o pieniądze z odszkodowania, znajomość prawa jest kluczowa. 

Skuteczne odzyskiwanie odszkodowań


Odszkodowania Kompensja Sp. z o.o.
Kartuska 246
Gdańsk 80-122

Infolinia
Telefon: 797-670-906
E-mail: [email protected]
WWW: https://www.kompensja.pl/