W ostatnich latach kursy na doradcę ADR cieszą się bardzo dużą popularnością. Są bowiem niezbędne, jeśli chcemy zdobyć uprawnienia do wykonywania tego zawodu. Czy warto jednak szkolić się w tym kierunku? Sprawdźmy, na czym polega praca doradcy ADR oraz ile można zarobić na takim stanowisku. 

W każdej firmie zajmującej się przewozem materiałów niebezpiecznych konieczne jest zatrudnienie doradcy ARD. Jest to wymaganie regulowane prawnie, dlatego też przedsiębiorstwa są po prostu do tego zobowiązane. Obecnie na naszym krajowym rynku działa wiele takich firm. Branża przewozowa jest obecnie niezwykle rozbudowana i dotyczy to oczywiście również właśnie materiałów stwarzających niebezpieczeństwo. Mowa tu między innymi o wszelkich substancjach trujących, czy żrących, materiałach łatwopalnych, promieniotwórczych, czy też przedmiotach mogących wywołać eksplozję. Doradca ARD to natomiast osoba, która odpowiedzialna jest za wszelkie sprawy związane z transportem takich właśnie materiałów. Możliwość wykonywania tego zawodu podlega jednak pewnym odgórnym regulacjom. Osoba ubiegająca się o to stanowisko musi posiadać odpowiednie wykształcenie, kompetencje oraz uprawnienia. Egzamin na doradcę ADR to najważniejszy krok -sprawdźmy więc, jak do niego przystąpić. 

Doradca ADR — czym się zajmuje? 

Doradca ADR DGSA to zawód, którego nazwa dla wielu z nas brzmi z pewnością dość tajemniczo. W rzeczywistości możemy powiedzieć, że osoba wykonująca go to doradca do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych. DGSA jest natomiast skrótem z języka angielskiego, a w dosłownym rozwinięciu to Dangerous Goods Safety Adviser. Zanim wyjaśnimy, czym dokładnie zajmuje się doradca ADR, dobrze będzie, jeśli wyjaśnimy sobie także, co właściwie oznacza skrót ADR. To nic innego jak międzynarodowy regulamin, który stworzony został właśnie z myślą o transporcie wszelkich towarów stwarzających niebezpieczeństwo. W zapisie tym znajdziemy wszelkie informacje dotyczące zagrożeń, jakie mogą spowodować dane materiały oraz sposoby, które umożliwiają zapobieganie dojścia do takich zdarzeń. 

Kiedy wiemy już, czym jest ADR bardzo łatwo zrozumieć, jaką funkcję pełni doradca ADR DGSA. Zadaniem takiej osoby, jest przede wszystkim dopilnowanie, by wszelkie działania związane z transportem materiałów niebezpiecznych w danej firmie były przeprowadzane zgodnie z ustaleniami wynikającymi z ADR. To oczywiście w dużym skrócie. W rzeczywistości osoba zatrudniona na takim stanowisku zadbać musi o wiele zróżnicowanych zadań, od przygotowywania raportów, przez przeszkalanie pracowników, aż po wprowadzanie procedur kontrolnych. 

Ile zarabia doradca ADR? 

Doradca ADR DGSA to zawód wzbudzający bardzo duże zainteresowanie. Branża transportowa słynie bowiem z bardzo dobrej płacy, przez co wiele osób decyduje się na nakierowanie swej ścieżki zawodowej w tę właśnie stronę. Zarobki doradcy ADR mogą znacznie różnić się, w zależności od zajmowanego stanowiska. Ile zarabia więc doradca ADR? Nie można udzielić tu jednoznacznej odpowiedzi. Wynagrodzenie specjalistów tej dziedziny zależne jest bowiem od wielu czynników. Jednym z najważniejszych jest doświadczenie zawodowe oraz zakres kompetencji. Nie jest też tajemnicą, że firmy transportowe działające na rynku oferują różne stawki. Tym samym jest to kolejna warunkująca wynagrodzenie kwestia. 

Jak zostać doradcą ADR?

Doradca ADR DGSA to zawód regulowany prawnie. Oznacza to, że każdy może zająć takie stanowisko. Do czynnego wykonywania go konieczne jest spełnienie odgórnie ustalonych warunków oraz wymogów prawnych. Jeśli więc planujemy karierę, jako doradca ADR musimy mieć to na uwadze. Przede wszystkim, niezbędne nam będzie w tym celu świadectwo doradcy. To główny dokument uprawniający nas do wykonywania tego zawodu. Uzyskać go mogą natomiast jedynie osoby posiadające wyższe wykształcenie, które nie były wcześniej skazane za wymienione w ustawie przestępstwa. Kandydat spełniający te warunki musi następnie odbyć specjalny kurs oraz zdać egzamin państwowy przed komisją TDT. Warto zaznaczyć też, że przystąpić do niego należy nie później niż 12 miesięcy po zakończeniu kursu. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na ten temat warto przeczytać artykuł dostępny na https://star.edu.pl/jak-zostac-doradca-adr.

Kurs i egzamin na doradcę ARD — jak to wygląda? 

Jeśli planujemy rozpocząć naszą ścieżkę zawodową, jako doradca ADR DGSA, musimy zacząć od zapisania się na odpowiedni kurs. W tym celu warto odwiedzić stronę https://star.edu.pl/kurs-doradcy-adr-dgsa. Dowiemy się tam bowiem wszystkich szczegółów dotyczących szkolenia, a także wszelkich formalności z nim związanych. Ukończenie takiego kursu jest niezbędne, by móc przystąpić do krajowego egzaminu. Na szkoleniu zdobędziemy bardzo szeroką wiedzę z zakresu ADR, dzięki czemu będziemy właściwie przygotowani do dalszego etapu zdobywania kompetencji. Po jego pomyślnym zakończeniu należy złożyć wniosek do Transportowego Dozoru Technicznego o możliwość przystąpienia do egzaminu. Sam test składa się z trzech części: ogólnej, szczegółowej i praktycznej. Aby go zdać, musimy uzyskać przynajmniej 80% poprawnych odpowiedzi. Zaświadczenia o uprawnieniach otrzymamy maksymalnie 7 dni po egzaminie.