Uprawnienia budowlane umożliwiają późniejsze samodzielne wykonywanie funkcji technicznych w budownictwie. Niezbędny do uzyskania takich kompetencji jest kurs na uprawnienia budowlane, a następnie zdany egzamin, na podstawie którego wydawana jest decyzja. Odpowiedzialny za nadanie uprawnień jest z kolei właściwy organ samorządu. Co w praktyce zyskuje posiadacz uprawnień? Ma możliwość przede wszystkim samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych, technicznych i techniczno-organizacyjnych. Do jego kompetencji należy również fachowa ocena zjawisk technicznych. Kursy i egzamin na uprawnienia budowlane to bardzo obszerny temat. O czym przede wszystkim warto wiedzieć?

 1. Co dają uprawnienia budowlane?
 2. Czy istnieją ograniczenia w uprawnieniach budowlanych?
 3. Jakie specjalności istnieją w obrębie uprawnień budowlanych?
 4. Jak przygotować się do egzaminu?
 5. Co trzeba wiedzieć o egzaminie?

Oczywiście, nie każdy do wspomnianego egzaminu może przystąpić. Jednym z warunków jest odpowiednie wykształcenie techniczne oraz praktyka zawodowa powiązana z uprawnieniami, o które stara się dana osoba.

Co dają uprawnienia budowlane?

Osoba, która posiada uprawnienia budowlane może samodzielnie wykonywać funkcje techniczne w budownictwie. W ich skład wchodzi szereg działań. Najważniejsze to:

 • możliwość wykonywania nadzoru inwestorskiego,
 • kierowanie budową i robotami budowlanymi,
 • możliwość sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie projektów architektoniczno-budowlanych,
 • projektowanie, a także weryfikacja projektów architektoniczno-budowlanych,
 • kierowanie, kierowanie i nadzór nad produkcją budowlanych elementów konstrukcyjnych,
 • kontrola techniczna utrzymania obiektów budowlanych.

W praktyce zdany egzamin na uprawnienia budowlane otwiera nowe możliwości dobrze płatnej pracy. W zależności od specjalności liczyć można na zarobki znacznie powyżej średniej krajowej. Dla osób ambitnych to dodatkowo nowe wyzwania oraz możliwość uczestnictwa w ambitnych projektach.

Czy istnieją ograniczenia w uprawnieniach budowlanych?

Sama kwestia uprawnień budowlanych jest wewnętrznie dosyć zróżnicowana. Może zdarzyć się tak, że kurs na uprawnienia budowlane i zdobyte kwalifikacje będą obwarowane pewnymi dodatkowymi ograniczeniami. Dla różnych specjalności są one różne. Przykład? Jeśli zdany został egzamin na uprawnienia budowlane w zakresie projektów użyteczności publicznej, mogą one dotyczyć obiektów przeznaczonych dla większej liczby osób. Chodzi zatem o ograniczenia związane z natężeniem ruchu czy dopuszczalną na danym odcinku prędkością.

Jakie specjalności istnieją w obrębie uprawnień budowlanych?

Przepisy dotyczące uprawnień budowlanych wyróżniają kilka kategorii - specjalności, w związku z którymi uzyskać można uprawnienia budowlane. Najważniejsze z nich to:

 • architektoniczna, czyli jedna z najbardziej pożądanych. Pozwala na projektowanie obiektów różnego typu oraz kierowanie pracami budowlanymi. Niezależnie od tego, czy chodzi o uprawnienia budowlane z ograniczeniami czy bez ograniczeń wymagane jest zdanie egzaminu oraz posiadanie doświadczenia zawodowego. Może to być wymagany staż w biurze projektowym lub na budowie,
 • specjalność konstrukcyjno-budowlana, umożliwiająca tworzenie projektów oraz kierowanie robotami przy wznoszeniu obiektów o różnej kubaturze,
 • specjalność elektryczna, pozwalająca kierować pracami związanymi z wykonywaniem instalacji elektrycznych wysokiego napięcia, projektowaniem ich, przeprowadzaniem odbiorów,
 • specjalność sanitarna, dzięki której możliwe jest projektowanie i wykonywanie instalacji sanitarnych w dużych i mniejszych budynkach,
 • specjalności drogowa oraz mostowa, na które nieustannie rośnie zapotrzebowanie, proporcjonalnie do liczby inwestycji. Uprawnienia pozwalają na projektowanie nowych tras i kierowanie robotami,
 • specjalność kolejowa, pozwalająca działać w sektorze ściśle związanym z rozwojem przemysłu, logistyki i transportu,
 • specjalność hydrotechniczna to dziedzina bardzo wymagająca,
 • specjalność telekomunikacyjna związana z całą infrastrukturą charakterystyczną dla branży, czyli stacjami przekaźnikowymi, wieżami, masztami,
 • specjalność wyburzeniowa dająca uprawnienia do prowadzenia przedsięwzięć związanych z wyburzeniami różnego typu obiektów.

Każda z tych specjalizacji ma swoją specyfikę, nic więc dziwnego, że na egzaminie pytania na uprawnienia budowlane różnią się dość mocno.

Jak przygotować się do egzaminu?

Przygotowanie do egzaminu to - poza koniecznością odpowiedniego stażu zawodowego - przede wszystkim sporo wiedzy, którą trzeba przyswoić. Pomagają w tym, rzecz jasna, kursy, jednak warto korzystać także z funkcjonalności, jaką oferuje specjalny program do nauki na uprawnienia budowlane. Można korzystać z niego właściwie na każdym typie komputera czy tabletu. W zależności od preferencji istnieją także wersje mobilne. Warto rozwiązywać również przykładowe testy na uprawnienia budowlane.

Co trzeba wiedzieć o egzaminie?

Egzamin pisemny organizowany jest dwa razy w roku przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa w formie testu. Po egzaminie pisemnym przychodzi czas na część ustną.

Więcej informacji uzyskasz od firmy:

Uprawnienia Budowlane Invest Construction 

ul. Spółdzielcza 2

19-200 Grajewo

Email: [email protected]

Tel.: 515870249

http://uprawnienia-budowlane.com/