Jeśli jesteś osobą poszkodowaną w wypadku i w żaden sposób nie przyczyniłeś się do powstania szkody, przysługuje Ci prawo do odszkodowania z OC sprawcy. Świadczenie to ma być kompensacją poniesionych szkód, czyli powinno na przykład pokryć koszty naprawy pojazdu. Niestety 3/4 wypłacanych odszkodowań jest zaniżonych. Dlaczego tak się dzieje? Najczęściej dlatego, że ubezpieczyciele zaniżają wycenę powstałej szkody. Na szczęście prawo jest po Twojej stronie. Możesz złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Jak to zrobić? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – co mówi prawo?

Od 5 sierpnia 2015 roku obowiązuje ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (którą w całości możesz przeczytać na stronie internetowej Sejmu). Jej treść stanowi, że jeśli jesteś osobą poszkodowaną w wypadku drogowym i otrzymałeś zaniżone lub niewystarczające odszkodowanie z OC sprawcy, masz prawo złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Czas na złożenie reklamacji jest tożsamy z terminem  przedawnienia się roszczeń i wynosi 3 lata. W wyjątkowych sytuacjach może zostać wydłużony do lat 20, na przykład, gdy szkoda powstała na skutek przestępstwa, czyli zbrodni lub występku.

Jak ubezpieczyciele zaniżają odszkodowania?

Towarzystwa ubezpieczeniowe nagminnie zaniżają odszkodowania. Powodem jest najczęściej niewłaściwa wycena szkody. Ubezpieczyciele "tną" koszty, gdzie tylko mogą – proponują na przykład części zamienne zamiast oryginalnych, znacznie obniżają wartość rynkową pojazdu albo podają szacunkową stawkę za roboczogodzinę warsztatu samochodowego, która nijak się ma do rzeczywistości. Często też, jeśli szkoda jest duża, uznają, że naprawa auta jest nieopłacalna i stwierdzają szkodę całkowitą. Dla ubezpieczyciela jest to lepsze rozwiązanie, co nie znaczy, że dla Ciebie również. Niestety pierwsza wycena szkody jest zaniżana dla zasady. Ubezpieczyciel wysyła ją niejako eksperymentalnie i jeśli poszkodowany jej nie zakwestionuje, skorzysta na tym firma. Można powiedzieć, że testuje Twoją czujność. Nie daj mu jednak tej satysfakcji. Jeśli widzisz, że kwota odszkodowania jest podejrzanie mała, złóż odwołanie od wyceny szkody. Możesz też skorzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczej i zgłosić szkodę w celu uzyskania profesjonalnego doradztwa. Firma BEKER POLSKA świadczy tego rodzaju usługi i pomaga na każdym etapie likwidacji szkody.

Jak napisać odwołanie?

Jeśli zastanawiasz się, jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, musisz wiedzieć, że składa się ono jakby z dwóch części Pierwsza powinna zawierać dane takie jak Twoje jako poszkodowanego imię, nazwisko i adres oraz nazwa i adres ubezpieczyciela.  Musisz też podać numer swojej polisy, numer decyzji wydanej przez ubezpieczyciela, z którą się nie zgadzasz  i numer szkody. Potrzebny jest również numer konta bankowego i kwota, jakiej żądasz. Druga część natomiast to uzasadnienie reklamacji. Powinno być konkretne, wyczerpujące oraz poparte dowodami Twojej racji, dlatego warto dołączyć do niego rachunki i faktury, których nie jesteś w stanie opłacić z pieniędzy zaoferowanych przez ubezpieczyciela. Jeśli ubezpieczyciel zaniżył cenę części zamiennych, udaj się do Autoryzowanej Stacji Obsługi i zawrzyj otrzymany cennik. Możesz też dołączyć ekspertyzę rzeczoznawcy, który specjalizuje się w przygotowywaniu wycen. Warto też poszukać i podać w uzasadnieniu linki do aukcji lub komisów internetowych, które potwierdzą rzeczywistą wartość Twojego samochodu, jeżeli ubezpieczyciel zaniżył jego wartość rynkową. Pamiętaj, że zawsze możesz skonsultować się z doradcą firmy BEKER POLSKA, który podpowie Ci, co jeszcze warto dołączyć do odwołania.

Nigdy nie rezygnuj z możliwości uzyskania wyższego świadczenia. Jako osobie poszkodowanej odszkodowanie z OC sprawcy Ci się po prostu należy i ważne jest, aby pokryło rzeczywiste koszty naprawy Twojego pojazdu, a nie tylko jakąś część. Nie musisz "walczyć" z ubezpieczycielem sam. Doświadczeni doradcy służą pomocą na każdym etapie likwidacji szkody. Najważniejsze to się nie poddawać.