Uprawnienia do pracy na stanowisku spawacza to dobry zarobek, a także brak problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Spawaczy szuka dzisiaj wiele firm. Jak można rozpocząć pracę na tym stanowisku? Konieczny jest odpowiedni kurs.

Spawacz, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, musi posiadać odpowiednie uprawnienia. Aby je uzyskać, należy zapisać się na odpowiedni kurs spawacza Gliwice to jedno z miast, gdzie można skorzystać z tego typu oferty szkoleniowej. Jakie wymogi należy spełnić, aby zapisać się na kurs spawania? Jakie rodzaje kursów dla spawaczy są obecnie do dyspozycji? Jak długo trwa szkolenie?

Kurs spawacza – wymogi stawiane kandydatom

Do rozpoczęcia pracy na stanowisku spawacza, należy spełnić minimalne wymagania, wśród których znajdują się:

  • ukończone 18 lat
  • wyksztalcenie co najmniej na poziomie podstawowym
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy w zawodzie spawacza

Zatem osoby, które spełniły te trzy podstawowe wymogi, mogą zapisać się na kurs spawacza Gliwice - https://kursyalfa.pl/kursy-spawalnicze/ czy też w innym wybranym mieście, gdzie takie zajęcia są dostępne. 

Kurs spawacza – różne rodzaje kursów

Warto zaznaczyć, że spawanie to prace, które mogą być prowadzone różnymi metodami. Wśród najbardziej popularnych znajdują się:

  • kurs spawania TIG
  • kurs spawania MIG
  • kurs spawania MAG
  • kurs spawania gazowego
  • kurs spawania elektrodami otulonymi

Każdy z tych kursów pozwala na uzyskanie innych uprawnień do prowadzenia prac z wykorzystaniem konkretnej techniki spawalniczej.

Kurs spawacza – przebieg szkolenia

Szkolenia na stanowisko spawacza prowadzone są w dwóch częściach – teoretycznej oraz praktycznej. Czas trwania szkolenia uzależniony jest od wybranej metody oraz od zakresu tematycznego zajęć. Najczęściej trwa on od 2 tygodni do 4 tygodni. Wybrane ośrodki szkoleniowe organizują także zajęcia przyspieszone. Po zakończeniu kursu uczestnicy przystępują do egzaminu i po jego pozytywnym zaliczeniu otrzymują odpowiednie uprawnienia potwierdzone właściwym certyfikatem na konkretną metodę spawania.