Miasto przedstawiło wizualizację deptaka na ul. 3 Maja i Zamkowej w Bielsku-Białej - to grafiki spółki Cavatina Holding, które zakładały bardziej radykalne rozwiązania (budowę tunelu drogowo-kolejowego pod ulicami) niż obecny plan ograniczenia ruchu forsowany przez władze miasta. Samorząd zaprezentował główne założenia i inwestycje jakie są konieczne do realizacji, by pomysł został wprowadzony w życie. 16 kwietnia w referendum głos w sprawie tych planów zabiorą bielszczanie.

- Odciążenie zatłoczonego centrum Bielska-Białej to jedno z najważniejszych zadań bielskiego samorządu. Miasto wykonało już w tym celu wiele ważnych kroków, przygotowywane są kolejne. Jedną z rozważanych koncepcji jest ograniczenie ruchu pojazdów na ulicach 3 Maja i Zamkowej - informuje magistrat. Władze miasta przekonują, że plany ograniczenia ruchu w centrum sięgają kilku lat wstecz, a stały wzrost liczby samochodów na ulicach od dawna jest coraz większym problemem dla mieszkańców.

Czytaj: Zapomnijcie o tunelu drogowym. Wyjaśniamy, kiedy może zostać zamknięta ul. 3 Maja i Zamkowa

Nowe inwestycje miejskie mają pozwolić wprowadzić radykalny krok ograniczenia ruchu samochodów w centrum Bielska-Białej. Od lat funkcjonują dwie obwodnice miasta - północno-wschodnia będąca częścią trasy S1, oraz aleja gen. Andersa stanowiąca śródmiejską obwodnicę zachodnią, która łączy drogę S52 z DK nr 52. Udało się także rozbudować główne ulice wylotowe z miasta - Cieszyńską, Krakowską z Żywiecką, część Warszawskiej, a właśnie rusza modernizacja ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Trwa także projektowanie tzw. Nowopiekarskiej, która pobiegnie przez zurbanizowaną, północną część miasta, aby połączyć ulicę Warszawską z Krakowską. W pierwszym etapie gmina zamierza zbudować odcinek pomiędzy ul. Warszawską a Wyzwolenia i wyremontować pozostałą część zniszczonej z upływem czasu ulicy Warszawskiej - do węzła drogowego na drogę S52. O środki na tę wielką inwestycję miasto będzie się ubiegać w ramach ogłoszonego przez Komisję Europejską programu FEnIKS 2021-2027.

Opracowywana jest również koncepcja budowy Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w rejonie dworca PKP (po jego wschodniej stronie) wraz z budową parkingów dla przyjezdnych. Połączenie tych inwestycji z pozostałymi cząstkami miejskiej układanki drogowej pozwoli w przyszłości osiągnąć cel zasadniczy - odciążyć najbardziej zatłoczoną, centralną część Bielska-Białej. Bo przypomnijmy, że jedną z rozważanych obecnie koncepcji jest wyprowadzenie części ruchu kołowego z ulic 3 Maja i Zamkowej.

Czytaj: Założenia centrum przesiadkowego. Teren przy dworcu PKP do gruntowej przebudowy PLAN

Zgodnie z projektem uchwały, jedno z trzech pytań w referendum dotyczy ograniczenia ruchu w centrum, jego treść brzmi: Czy jesteś za ograniczeniem ruchu pojazdów na ulicach 3 Maja i Zamkowej na odcinku pomiędzy ul. Wałową a ul. gen. Władysława Sikorskiego, poprzez wprowadzenie na nich zakazu ruchu z dopuszczeniem: · autobusów, · zaopatrzenia we wskazanych godzinach, · TAXI, · służb miejskich, · mieszkańców bez alternatywnego dojazdu do zamykanego ciągu ulic, · rowerów?

bb

Na zdjęciach: poglądowe wizualizacje traktu ulic 3 Maja i Zamkowej, od zjazdu na ulicę Wałową do zjazdu z ulicy Sikorskiego i Sukienniczej, udostępnione dzięki uprzejmości Cavatina Holding S.A. Tak mógłby wyglądać ten fragment centrum, gdyby przyjąć bardziej radykalne rozwiązanie.