REKLAMA

Architektura Bielska-Białej

Zamek książąt Sułkowskich
Zamek w Bielsku powstał w miejscu najstarszego właściwego ośrodka osadniczego miasta (najstarsze ślady osadnictwa znajdują się na północy w tzw. Starym Bielsku), na wzniesieniu przy obecnej ...
Zamek książąt Sułkowskich
ul. Wzgórze
43-300 Bielsko-Biała
Miejska Kasa Oszczędności w Białej - obecnie Ratusz
ul. plac Ratuszowy 10
43-300 Bielsko-Biała
Kościół św. Mikołaja
ul. pl. św. Mikołaja 16
43-300 Bielsko-Biała
Willa Teodora Sixta
ul. Mickiewicza 24
43-300 Bielsko-Biała
Kościół św. Barbary
ul. Cyprysowa 25
43-300 Bielsko-Biała
Dom Kałuży
ul. Orkana 2
43-300 Bielsko-Biała
Kościół Opatrzności Bożej
Kościół Opatrzności Bożej
Kościół Opatrzności Bożej
ul. pl. Opatrzności Bożej 19
43-300 Bielsko-Biała

Kościół Ewangelicko-Augsburski pod wezwaniem Zbawiciela
ul. plac ks. Marcina Lutra
43-300 Bielsko-Biała
Szkoła Przemysłowa
ul. Sixta 14
43-300 Bielsko-Biała
Hotel pod Orłem
ul. 11 Listopada 60
43-300 Bielsko-Biała
tel.: (033) 81 26 081

Bielska Starówka
Bielska Starówka powstała w oparciu o akt lokacji na prawie niemieckim zapewne jeszcze końcem XIII wieku.
Bielska Starówka

Teatr Miejski w Bielsku-Białej
ul. 1 Maja
43-300 Bielsko-Biała
Kościół św. Stanisława
ul. Klubowa 6
43-300 Bielsko-Biała
tel.: (33) 815-15-60
Miejska Kasa Oszczędności w Bielsku
ul. Wzgórze 9
43-300 Bielsko-Biała
Synagoga w Bielsku
ul. Mickiewicza
Bielsko-Biała
Kamienica pod Żabami (plac Wojska Polskiego 12)
ul. plac Wojska Polskiego 12
43-300 Bielsko-Biała
Kaplica św. Anny
ul. Wzgórze 16
Bielsko-Biała
tel.: (033) 822-06-56
fax: (033) 811-10-35

Cmentarz ewangelicki przy ulicy Listopadowej 40
ul. Listopadowa 40
43-300 Bielsko-Biała
Dworzec PKP
ul. Warszawska
43-300 Bielsko-Biała
Ewangelickie Seminarium Nauczycielskie
ul. plac ks. Marcina Lutra
43-300 Bielsko-Biała
Dom własny Ottona Walczoka
ul. Słowackiego 14
43-300 Bielsko-Biała
Dom własny Karola Korna
ul. Mickiewicza 21
43-300 Bielsko-Biała
Dom Tkacza
ul. Sobieskiego 51
43-300 Bielsko-Biała
Dom Molendy - Kamienica przy ul. Cechowej 18
ul. Cechowa 18
43-300 Bielsko-Biała
Dwór Thomkego
ul. 11 Listopada
43-300 Bielsko-Biała
Kamienica przy ulicy Komorowickiej 48
ul. Komorowicka 48
43-300 Bielsko-Biała
Kamienica przy ulicy Mickiewicza 3
ul. Mickiewicza 3
43-300 Bielsk-Biała
Kamienica przy ulicy Mickiewicza 31a
ul. Mickiewicza 31a
43-300 Bielsko-Biała
Kamienica przy ulicy Mickiewicza 33
ul. Mickiewicza 33
43-300 Bielsko-Biała
Kamienica przy ulicy Barlickiego 5
ul. Barlickiego 5
43-300 Bielsko-Biała
Kamienica przy ulicy 3 Maja 9a
ul. 3 Maja 9a
43-300 Bielsko-Biała
Kamienica przy ulicy 3 Maja 5
ul. 3 Maja 5
43-300 Bielsko-Biała
Kamienica przy ul. Cechowej 22
ul. Cechowa 22
43-300 Bielsko-Biała
Kamienica przy placu Smolki 7
ul. plac Smolki 7
43-300 Bielsko-Biała
Komunalna Szkoła Męska
ul. Sikorskiego 4a
43-300 Bielsko-Biała
Śląski Ewangelicki Dom Diakonis
ul. Listopadowa 9
43-300 Bielsko-Biała
Willa C.J. Bartelmussa
ul. Zdrojowa 6
Bielsko-Biała
Willa Erwina Bathelta
ul. I Maja 11
43-300 Bielsko-Biała
Fabryka Manhardta
ul. Partyzantów 22
Bielsko-Biała
Willa Hermanna Schneidera
ul. Mickiewicza 27
43-300 Bielsko-Biała


REKLAMA
ŁADOWANIE..