Radni podejmą decyzję w sprawie uhonorowania Stanisława Janickiego, Mariana Wnuka oraz Grażyny Chorąży wpisem do Księgi Zasłużonych dla Bielska-Białej. Stosowne projekty uchwał zostaną podjęta w czwartek w trakcie sesji.

Z wnioskiem o uhonorowanie Stanisława Janickiego wystąpiła Bielska Piwnica Artystyczna im. Marii Koterbskiej oraz Bielska Szkoła Aktorska im. Agnieszki Osieckiej z Bielska-Białej. Dziennikarz, reżyser, scenarzysta, krytyk filmowy oraz popularyzator polskiego kina przedwojennego urodził się w Czechowicach-Dziedzicach, ale młodość spędził w Bielsku-Białej. W latach 70. pracował w redakcji miesięcznika „Kino”. Współpracował z wieloma redakcjami, publikując artykuły o tematyce filmowej, w późniejszych latach współpracował m.in. z TVP oraz wykładał na PWST w Warszawie czy Uniwersytecie Śląskim.

Największą popularność zdobył jako autor i prowadzący cykliczny program "W starym kinie", realizowany w telewizji w latach 1967-99, w którym prezentował m.in. polskie filmy przedwojenne. Stanisław Janicki w latach 2004-2019 prowadził w Bielsku-Białej cykl spotkań „Stare kino w Starym Zamku”. Jest reżyserem wielu filmów, w tym "Bielsko-Biała - dwa miasta w jednym" (1998) oraz filmu biograficznego „Brat papieża" (2006) o losach, związanego z naszym miastem, Edmunda Wojtyły - brata św. Jana Pawła II.

Wielokrotnie nagradzany, m.in. za całokształt twórczości i działalności: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, IKAR 2003 - nagroda Prezydenta Miasta Bielska-Białej za wybitne znawstwo i popularyzację sztuki filmowej. Tydzien temu w BCK obchodziliśmy benefis z okazji 90. urodzin artysty.

O uhonorowanie Mariana Wnuka wystąpiło Beskidzkie Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „START”. Sportowiec urodził się w Bielsku-Białej, w 1953 roku zachorował na chorobę Heinego-Medina i był sparaliżowany przez cztery lata lata Rehabilitacja, upór pokonywania barier i własnych słabości doprowadziły do ukończenia szkoły podstawowej, a później zawodowej. Pan Marian rozpoczął karierę sportową - zdobył łącznie 282 medale startując w wielu konkurencjach i dyscyplinach od mistrzostw świata, Europy, Polski po memoriały i zawody regionalne. Marian Wnuk angażuje się w działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Za swoją działalność został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi RP.

Prezydent miasta Jarosław Klimaszewski wystąpił z wnioskiem o uhonorowanie Grażyny Chorąży. Swoją zawodową drogę rozpoczęła w 1968 roku w Szkole Podstawowej w Wapienicy, gdzie trafiła zaraz po studiach. Pracę w tej placówce kontynuowała także po przyłączeniu Wapienicy do Bielska-Białej.

W latach 90. została wizytatorem w Kuratorium Oświaty, w tym czasie stała się m.in. inicjatorką powołania pierwszej w Bielsku-Białej klasy integracyjnej, która powstała w Szkole Podstawowej nr 6. Organizatorka konferencji i szkoleń poświęconych nauczaniu integracyjnemu. W efekcie minister edukacji powołał ją na stanowisko koordynatora ds. nauczania integracyjnego na terenie południowo-wschodniej Polski. W latach 1992-96 aktywnie wspierała Ośrodek Terapii Uzależnień „Nadzieja”, angażując się w zbiórki funduszy.

Inicjatorka powołania w 2004 roku Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego - stanęła na jego czele i dzięki ogromnej sile woli oraz osobistemu zaangażowaniu doprowadziła do realizacji głównego celu stowarzyszenia - wybudowania w Bielsku-Białej stacjonarnego hospicjum. Osobiście zaangażowana w rozwoju akcji „Pola Nadziei”, która uwrażliwia najmłodszych na los osób dotkniętych nieuleczalnymi chorobami. Swoją postawą i działaniem udowodniła, że jest oddanym społecznikiem oraz osobą wyjątkowo wrażliwą na cudzy ból i cierpienie. Jest wzorem i inspiracją dla mieszkańców Bielska-Białej.

bb