Gmina odebrała nieruchomość przy ul. Partyzantów w Bielsku-Białej, gdzie przez wiele lat działała stacja paliw Circle K. Koncern pozostaje w sporze sądowym z gminą i zrezygnował z dalszej dzierżawy terenu. Wbrew pojawiającym się plotkom, teren ten nie zostanie sprzedany, ani nie powstanie tam inwestycja deweloperska.

Stacja paliw przy skrzyżowaniu ul. Partyzantów, Michałowicza i 1 Maja została zlikwidowana w połowie sierpnia. Wiele osób było zaskoczonych takim obrotem spraw, bo opinii publicznej nie był znany fakt sporu sądowego, jaki od wielu miesięcy toczy się pomiędzy koncernem a bielską gminą. Szczegóły przedstawiliśmy w artykule: Likwidacja stacji paliw, w tle wielomilionowy spór sądowy z gminą. Co zbudują w tym miejscu?.

Miasto pod koniec października odebrało nieruchomość od wieloletniego dzierżawy i dysponuje opinią prawną na mocy której zamierza teraz wydzierżawić grunt innemu podmiotowi - spór dotyczył autorskiego zagospodarowania terenu przez koncern Cirlce K. Sprawa najpewniej rozstrzygana będzie przez sąd.

Zgodnie z naszym informacjami sprzed kilku miesięcy, urzędnicy planują ogłoszenie przetargu na 10-letnią dzierżawę działki o powierzchni ponad 2400 mkw. wraz ze znajdującymi się na niej zabudowaniu pod działalność stacji paliw i usług towarzyszących. Zgodę na długoletnią dzierżawę muszą wyrazić radni.

bak