Prokuratura przesłuchała już ponad 30 świadków i ponownie przeprowadziła oględziny remontowanej magistrali wodociągowej, która była źródłem zanieczyszczenia wody na przełomie marca i kwietnia w Bielsku-Białej. Specjalistyczne opinie pobranych fragmentów rękawów nasączonych żywicą ze styrenem dadzą odpowiedź, kto zawinił i odpowie za awarię.

Do awarii sieci wodociągowej doszło 29 marca. Przed południem spółka wodociągowa Aqua po trwającym kilka miesięcy remoncie uruchomiła magistralę wodociągową, którą woda płynie do mieszkańców Bielska-Białej z ujęcia w Wapienicy. Niedługo później pierwsi odbiorcy zaczęli zgłaszać problemy związane z chemicznym zapachem wody, wieczorem sprawa dotyczyła już znacznej części miasta.

W następstwie tych zdarzeń bielski sanepid zakazał użytkowania wody, a służby spółki Aqua przystąpiły do płukania sieci. Od początku zakładano, że źródłem zanieczyszczenia była oddana po remoncie magistrala, co później potwierdziły badania wody w której po trzech dobach potwierdzono obecność styrenu.

Czytaj: Nie ma wątpliwości, skąd styren znalazł się w wodzie. Były prezes Aqua: Czyj to był pomysł?

Jeszcze przed potwierdzeniem tych informacji czynności w związku z zatruciem wody wszczęła policja pod nadzorem prokuratury. Śledztwo prowadzone jest ws. nieumyślnego sprowadzenia na terenie nowo włączonej, remontowanej magistrali wodociągowej zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mającego postać rozprzestrzeniania się substancji trującej.

Po pięciu miesiącach od wystąpienia awarii zapytaliśmy w Prokuraturze Okręgowej w Bielsku-Białej o poczynione ustalenia. Śledztwo nadal pozostaje w fazie in rem (w sprawie), ustalenia prokuratury potwierdzają, że styren został zastosowana do utwardzania żywic stanowiących element rękawów kompozytowych użytych podczas prac. Wykonane badania laboratoryjne na zawartość innych pierwiastków, czy substancji chemicznych, które nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych norm.

Prokuratura w oparciu o uzyskane wyniki badań wody zasięgnęła już opinii instytucji specjalistycznej i przesłuchała w charakterze świadków ponad 30 osób, w tym: przedstawicieli producenta rękawa kompozytowego użytego do renowacji magistrali wodociągowej, wykonawcy i podwykonawcy, spółki Aqua, firm biorących udział w postępowaniu przetargowym, pracowników laboratoriów analitycznych oraz przedstawiciela Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - PIB w Warszawie.

To ta instytucja wydała atest higieniczny wykładziny, w której składzie znajdował się styren, wykorzystanej do renowacji magistrali wodociągowej w Bielsku-Białej. Prokuratura zabezpieczyła także dokumentację dotyczącą wyników badań laboratoryjnych pobranych próbek wody w czasie awarii, dotyczącą użytych produktów (w tym rękawa kompozytowego) oraz związaną z przetargiem ogłoszonym przez spółkę Aqua na realizację inwestycji, a także z wykonaniem renowacji magistrali i jej odbiorem.

Na początku lipca prokuratura przeprowadziła ponownie oględziny magistrali wodociągowej, która remontowana była na odcinku od ul. Dębowiec do Zwardońskiej na dystansie ponad 2,2 kilometra. Podczas prowadzonych czynności zabezpieczono 12 fragmentów rękawa użytego do renowacji - inwestycja podzielona była na mniejsze odcinki, z każdego z nich zdecydowano się pobrać po jednym fragmencie.

Pobrane materiały zostaną poddane badaniom w instytucji specjalistycznej, która wyda opinię dotyczącą m.in. składu chemicznego i prawidłowości utwardzenia żywic stanowiących element rdzenia rękawa kompozytowego użytego w inwestycji. W dalszej kolejności planowane jest zasięgnięcie kolejnej opinii biegłego, dotyczącej oceny prawidłowości przeprowadzenia całej inwestycji. Uzyskanie opinię pozwolą na dalsze formułowanie wniosków, w tym możliwego przedstawienia zarzutów konkretnym osobom. 

bak