W trakcie wrześniowej sesji radni podejmą uchwałę budżetową Bielska-Białej. W jej treści znalazła się kwota 1,1 mln zł wpłacona przez spółkę deweloperską, która planuje dużą inwestycję na Sarnim Stoku. Pieniądze stanowią odszkodowanie.

Spółka, która wpłaciła pieniądze na konto Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, to Art City Eko-Park z Krakowa. Deweloper planuje łącznie wybudować 22 budynku mieszkaniowo-usługowe w rejonie ul. Okrężnej. Inwestycja będzie podzielona na siedem etapów, łacznie powstanie blisko 1200 lokali.

W projekcie nowelizacji uchwały budżetowej znalazł się zapis informujący o zwiększeniu dochódów miasta o kwotę 1,1 mln zł tytułem umowy zawartej ze spółką. Wystąpiliśmy z zapytaniem do bielskiego Ratusza czego dotyczy wspomniana umowa. W odpowiedz przekazano nam, że samorząd zawarł z deweloperem umowę na podstawie której spółka zobowiązała się do przebudowy ul. Okrężnej na Sarnim Stoku.

- Inwestycja będzie wymagała przejęcia na podstawie ZRID nieruchomości. Spółka przelała na konto Urzędu Miejskiego kwotę 1,1 mln zł na poczet zabezpieczenia wypłat przyszłych odszkodowań - słyszymy.

Czytaj: Kolejna wielka inwestycja na Sarnim Stoku? Tym razem nie deweloperska, a przemysłowa

Jak ustaliliśmy, umowa zawarta została we wrześniu 2022 roku. Porozumienie zakłada realizację inwestycji drogowej zapewniającej obsługą komunikacyjną budowanego osiedla. Ruch pojazdów odbywać się będzie ul. Okrężną w kierunku Warszawskiej. Deweloper przed oddaniem do użytkowania pierwszego z planowanych budynków zobowiązany został przez gminę do budowy odcinka drogi publicznej od istniejącego skrzyżowania z ul. Okrężną do terenu planowanego osiedla (ok. 330 m długości).

W związku z włączeniem budowanej ulicy do istniejącego układu drogowego - skrzyżowania z ul. Okrężną w rejonie Bosmalu - deweloper zobowiązany został również do przebudowy samego skrzyżowania. Ostatni etap umowy zakłada przebudowę skrzyżowania ul. Okrężnej i Warszawskiej m.in. poprzez budowę dodatkowych pasów ruchu. Szczegółowy zakres wynikać będzie z analiz ruchu, jakie deweloper zobowiązany jest wykonać przed przystąpieniem do opracowania projektu przebudowy skrzyżowania (ta część zrealizowana ma zostać, gdy inwestor odda do użytkowania IV z kolei etap inwestycji na Sarnim Stoku).

bak