Centrum logistyczne z dwoma halami magazynowo-przemysłowymi, rampami rozładunkowymi oraz częścią socjalno-biurową powstać ma na Sarnim Stoku. Obiekt przemysłowy obsługiwany ma być przez ok. 30 tirów na dobę i pracować na trzy zmiany przez siedem dni w tygodniu. Inwestycja, dla której wydano decyzję środowiskową, zrealizowana ma zostać na trzech działkach o łącznej powierzchni ponad 5 hektarów. Teren planowanego centrum logistycznego bezpośrednio sąsiaduje z Bosmalem i inwestycją deweloperską spółki Art City Eko-Park z Krakowa.

Obszar planowanej budowy dwóch hal magazynowych z częścią biurowo-socjalną od północny sąsiaduje z Bosmalem, od wschodu przylega do ul. Okrężnej, a od zachodu z planowaną inwestycją spółki Art-City Eko Park z Krakowa, która chce wznieść 22 budynki mieszkalno-hotelowe, gdzie znajdzie się blisko 1200 lokali. Do najbliższych zabudowań mieszkaniowych w kierunku południowym będzie ok. 150 m.

Wynajem hal dla firm

Dla inwestycji wydana została przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej decyzja środowiskowa. Czytamy w niej, że w związku z budową nastąpi przekształcenie terenu o powierzchni ok. 4,66 ha (powierzchnia zabudowy wyniesie nie więcej 1,97 ha, a terenów utwardzonych ok. 1,08 ha). W ramach inwestycji projektuje się zespół przemysłowo-magazynowo-usługowy z dokami przeładunkowymi (w postaci dwóch hal wyposażonych w rampy) z segmentami socjalno-biurowymi, portiernią oraz powierzchniami obsługi zaplecza.

Ponadto w zakresie planowanej inwestycji przemysłowej wykonane zostaną drogi wewnętrzne, parkingi dla samochodów, infrastruktura techniczna, instalacje zewnętrzne czy zbiornik wody pożarowej. Projektowane hale przeznaczone będą do wynajmu powierzchni celem magazynowania i dystrybucji. Zakłada się w nich dzałanie kilku funkcji m.in. składowanie artykułów przemysłowych o dużych gabarytach, towarów typu części samochodowe, podzespoły maszyn, artykuły drogeryjne czy wyrobów i półwyrobów z tworzyw sztucznych.

Hałas nie przekroczy norm

Hale w częściach przeznaczonych na magazynowanie wyposażone zostaną w system wysokiego składowania. Do rozładunków samochodów ciężarowych służyć będą rampy rozładowcze (doki), w decyzji środowiskowej określono, że w ciągu doby centrum logistyczne obsługiwać ma ok. 30 tirów.

Wyznaczone przestrzenie hali zostaną przeznaczone także na chłodnie do magazynowania produktów wymagających niskich temperatur - na przykład farmaceutyków czy sterylnych materiałów medycznych (w decyzji środowiskowej jako przykład podano nici chirurgiczne). Działanie chłodni wymagają instalacji i pracy agregatów chłodniczych wewnątrz hali, których hałas nie przekroczy dopuszczalnych norma dla sąsiadujących terenów mieszkaniowych (najbliższy blok znajduje się ok. 150 m od terenu inwestycji).

W częściach hali uruchomiona ma zostać także produkcja lekka, która będzie polegała na obróbce materiałów pod zamówienia konkretnych klientów. Będą to elementy metalowe, wymagające drobnego cięcia na przykład komponenty do produkcji samochodów. Na zamówienie klienta w obiekcie będzie prowadzony montaż gotowych komponentów w całe układy, jako przykład podaje się liczniki samochodów.

Kim jest tajemniczy inwestor?

Planowane centrum logistyczne na Sarnim Stoku pracować ma na trzy zmiany przez siedem dni w tygodniu. Dotychczas inwestor nie wnioskował o wydanie pozwolenia na jego budowę. Kto stoi za planowaną inwestycją? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bowiem decyzja środowiskowa wydana została na rzecz biura projektowego działającego na Śląsku, a nie na rzeczywistego właściciela gruntu. Dzieje się tak, gdy właściciel przeniósł na projektanta prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane. 

Wszystkie tropy wskazują, że inwestycja może mieć związek ze spółką planującą w sąsiedztwie wielką inwestycję deweloperską. Najdobitniej świadczy o tym fakt, że planowana budowa 22 budynków przez spółkę Art City Eko-Park z Krakowa wymaga połączenia z drogą publiczną - ul. Okrężną. Tymczasem zgodnie z decyzją środowiskową wydaną dla inwestycji deweloperskiej, połączenie drogowe poprowadzone ma zostać po północnej części dwóch działek na których planuje się budowę centrum logistycznego.

Bartłomiej Kawalec
[email protected]