Działka u zbiegu ul. Jeżynowej i Rysiej zostanie przekazana w użytkowanie wieczyste parafii prawosławnej pw. Świętej Trójcy w Bielsku-Białej. W ciągu trzech lat powstać ma na niej drewniana cerkiew i dom parafialny, a jeszcze przed zbliżającą się Wielkanocą ustawiony zostanie w tym miejscu krzyż. W związku z planowaną inwestycją, samorząd planuje przyznać maksymalną, 80-proc. bonifikatę od transakcji, czyli w wysokości podobnej jak dla instytucji Kościoła katolickiego. Dokładna kwota opłaty ma być znana po podjęciu uchwały przez Radę Miejską.

To koniec trwającego ponad trzy lata procesu poszukiwania terenu pod budowę kościoła prawosławnego w Bielsku-Białej. Na początku 2020 roku nasz portal informował o poszukiwaniach najlepszej lokalizacji pod budowę świątyni. Biuro Rozwoju Miasta wytypowało wtedy 10 lokalizacji, które szczegółowo omawialiśmy w artykule Miasto szuka działki pod cerkiew. Przedstawiono dziesięć lokalizacji.

Parafia prawosławna w Bielsku-Białej

Po wielomiesięcznych rozmowach parafia prawosławna w Sosnowcu wytypowała jedną z działek u zbiegu ul. Jeżynowej i Rysiej. W planie przestrzennym teren ten przeznaczony jest pod budowle dotyczące kultu religijnego. W trakcie marcowej sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej podjęta zostanie uchwała w sprawie przekazania gruntu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat. Radni otrzymali już jej projekt.

Na podstawie dekretu prawosławnego biskupa łódzkiego oraz poznańskiego z 16 stycznia, działający w Bielsku-Białej punkt duszpasterski został przekształcony w samodzielną parafię prawosławną pw. Świętej Trójcy (stanowiącą część Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego) i to ona stanie się właścicielem gruntu w bielskiej Kamienicy. Parafia wnioskuje także o udzielenie jej maksymalnej bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

Uzasadnienie uchwały zawiera także szczegóły dotyczące samej inwestycji. Na gruncie powstać ma cerkiew i dom parafialny. - Zgodnie z podjętymi ustaleniami, określony został termin rozpoczęcia inwestycji do 6 miesięcy oraz termin zakończenia do 3 lat - licząc od dnia zawarcia umowy notarialnej - czytamy. Miasto uwzględniając charakter inwestycji, planuje przychylić się do prośby i udzielić bonifikaty w wysokości 80 proc., czyli w takiej samej wysokości jak dla instytucji Kościoła katolickiego.

Drewniana, tradycyjna cerkiew

Skontaktowaliśmy się z prawosławną parafią w Bielsku-Białej, by poznać dokładne plany inwestycji. Planowany jest tradycyjny, drewniany budynek cerkwi - niezbyt wysoki, o metrażu ok. 100 mkw wraz z ołtarzem i pomieszczeniami gospodarczymi. Koszt budowy świątyni nie jest znany. - Nie możemy zbudować dużej cerkwi, soboru z prawdziwego zdarzenia, ponieważ mamy dużo wiernych, ale nie na stałe - mówi ks. Marcin Bielawski proboszcz parafii prawosławnej pw. Świętej Trójcy w Bielsku-Białej.

Jak tylko parafia podpisze akt notarialny z gminą, to chciałaby w tym miejscu - najlepiej jeszcze przez Wielkanocą - postawić wysoki krzyż. Możliwie szybko powstać ma również drewniany budynek, w którym doraźnie sprawować można będzie niedzielne nabożeństwa. Na miejscu będzie obecny kapłan, gospodarzem cerkwi zostanie wspomniany ks. Bielawski. Projekt świątyni jest już na ukończeniu.

Bartłomiej Kawalec, Adam Kanik
[email protected]