Koncepcję dotyczą wyburzeń budynków kolejowych, przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej oraz wycinki drzew planuje zlecić MZD w Bielsku-Białej. To druga część prac związanych z przygotowaniem koncepcji projektowej węzła przesiadkowego, który powstać ma w najbliższych latach.

Drugi przetarg dotyczy koncepcji projektowo-kosztorysowej asymilacji terenów niezbędnych pod budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej. Opracowanie polegać ma na wykonaniu "wnikliwej analizy" istniejącego zagospodarowania terenu niezbędnego pod budowę zintegrowanego węzła oraz przygotowaniu koncepcji przebudowy wszelkiej istniejącej infrastruktury podziemnej i naziemnej, a także istniejących budowli kolejowych poza teren niezbędny pod przyszłą inwestycję.

Przygotowany ma zostać także koncepcyjny projekt budowy dróg wewnętrznych i wycinki drzew oraz koncepcję budowy "kompensujących obiektów kubaturowych". Wykonawca będzie musiał uzyskać m.in. opinie wojewódzkiego i miejskiego konserwatora zabytków, Biura Rozwoju Miasta oraz spółek kolejowych - PKP SA i PKP Polskie Linie Kolejowe. Koncepcja zawierać ma szacunkowy koszt realizacji inwestycji. Na jej podstawie powstać ma program funkcjonalno-użytkowy budowy węzła przesiadkowego.

Podobnie jak w przypadku opracowania koncepcji programowo-przestrzennej węzła przesiadkowego, wykonawca będzie miał 90 dni na realizację prac. Szczegółowo o założeniach inwestycji pisaliśmy w artykule Poznaliśmy założenia centrum przesiadkowego. Teren przy dworcu PKP do gruntowej przebudowy.

bak