Murapol chce zbudować cztery bloki wielorodzinne przy ul. Muszlowej w Bielsku-Białej. Teren inwestycji oddalony jest o ok. 400 metrów od niezwykle popularnego rejonu rekreacyjnego na wzgórzu Trzy Lipki i sąsiaduje z planowaną budową osiedla na ponad 700 mieszkań, którą przy ul. Kreciej realizować będzie spółka TDJ Estate z Katowic. W maju nasz portal informował o planach zabudowy 19 hektarów w sąsiedztwie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Sarni Stok”.

O inwestycji spółki Art City Eko-Park z Krakowa w rejonie ul. Okrężnej pisaliśmy miesiąc temu TUTAJ. Kolejna inwestycja mieszkaniowa realizowana będzie na gruncie, który trzy lata temu sprzedała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sarni Stok”. Prawo użytkowania wieczystego ponad 6 ha przy ul. Kreciej nabyła spółka TDJ Estate, która planuje budowę 700 mieszkań. Inwestycja podzielona będzie na cztery etapy. Dla pierwszego i drugiego spółka złożyła wniosek o pozwolenie na budowę.

Budowa na ponad 20 działkach

Na tym jednak nie kończą się plany zabudowy tego malowniczego rejonu miasta. Kilka dni temu bielscy urzędnicy wydali kolejną decyzję środowiskową dotyczącą inwestycji deweloperskiej, która otwiera inwestorowi możliwość ubiegania się o pozwolenia na budowę. Jak ustalił nasz portal, w rejonie ul. Muszlowej w Starym Bielsku, ok. 400 metrów w linii prostej od terenów rekreacyjnych w rejonie Krzyża Trzeciego Tysiąclecia na wzgórzu Trzy Lipki, mają zostać zbudowane cztery bloki mieszkalne.

Wniosek w imieniu Murapol Real Estate złożyła pełnomocnik spółki z siedzibą w Bielsku-Białej. Zgodnie z wydaną decyzją, budowa zrealizowana zostanie na ponad 20 działkach. Projektowana powierzchnia zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą wyniesie ok. 2,1 ha, a powierzchnia garaży podziemnych liczona po obrysie zewnętrznym budynków oraz miejsc postojowych naziemnych ok. 85 arów. Łącznie dla inwestycji przewidziano ok. 430 miejsc postojowych.

Zgodnie z uchwalonym w 2017 roku miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na tym obszarze Bielska-Białej możliwa jest m.in. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. W uchwale określono, że budynki tego typu mogą mieć maksymalną wysokość 13 m, co przekłada się na cztery kondygnacje naziemne, a liczba miejsc postojowych przypadających na jedno mieszkanie nie powinna być mniejsza niż 1,5. Jak łatwo obliczyć, przy ul. Muszlowej zbudowanych może zostać maksymalnie nawet 285 mieszkań.

Graniczy z użytkami rolnymi

Jak czytamy w decyzji środowiskowej, planowane przedsięwzięcie związane jest również z realizacją układu dróg wewnętrznych, małej architektury, oświetlenia, zieleni urządzonej oraz przyłączy sieci. W dokumencie brak jest informacji o skomunikowaniu planowanej inwestycji, ta kwestia zostanie uzgodniona na etapie wydawania pozwolenia na budowę. Niewykluczone, że deweloper zostanie zobowiązany do przebudowy układu drogowego i rozbudowy ul. Muszlowej w kierunku Sarniego Stoku i dalej Warszawskiej. Obsługa komunikacyjna inwestycji wąskimi uliczkami od strony Starego Bielska wydaje się nierealna.

Od strony północnej i zachodniej teren inwestycji graniczy z użytkami rolnymi z roślinnością łąkową i drzewami, za którym znajduje się pojedyncza zabudowa mieszkaniowa. Patrząc na południe, pojawiają się obszary łąkowe i dalej zwarta zabudowa jednorodzinna. Najciekawiej prezentuje się sąsiedztwo od strony wschodniej. Planowana inwestycja spółki Murapol oddzielona będzie jedynie kilkumetrową działką od ponad 6-hektarowego gruntu, na którym planowana jest budowa osiedla kilkunastu bloków. To inwestycja deweloperska TDJ Estate, o której piszemy na początku artykułu. Inwestor zakłada budowę przy ul. Kreciej ponad 700 mieszkań w czterech etapach. Pierwszy do połowy 2024 roku, a drugi rok później.

Bartłomiej Kawalec