Bielsko-Biała otrzyma 5,6 mln zł z rezerwy subwencji ogólnej na modernizację kolejnego etapu ul. Warszawskiej - poinformowało Ministerstwo Infrastruktury. Dotacja z budżetu państwa to połowa potrzebnych pieniędzy. Według planów MZD, inwestycja warta ponad 11 mln zł rozpocznie się w czerwcu. Kierowców czekają duże utrudnienia w ruchu.

W czwartek Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez rząd podział środków rezerwy subwencji ogólnej na 2022. W tym roku władze samorządowe wnioskowały o wsparcie w wysokości ponad 316 mln zł. Jak przekazało Ministerstwo Infrastruktury, pieniądze ostatecznie uzyskają 102 jednostki samorządu terytorialnego - 12 województw na kwotę 37,4 mln zł, 33 miasta na prawach powiatu na kwotę 147,82 mln zł oraz 57 powiatów na kwotę 131,03 mln zł.

Jak ustalił portal, wśród miast na prawach powiatu, które otrzymają pieniądze jest Bielsko-Biała. Do naszego miasta trafi 5,6 mln zł z rezerwy subwencji ogólnej. To pieniądze na rozbudowę ul. Warszawskiej, o które wnioskowała bielska gmina. Dzięki rządowemu wsparciu Miejski Zarząd Dróg będzie mógł rozstrzygnąć przetarg, w którym wpłynęły cztery oferty w kwocie od 11,08 do 15,49 mln zł. Na realizację inwestycji samorząd zabezpieczył blisko połowe wymaganych środków - 5,5 mln zł.

Projekt modernizacji zakłada przebudowę jezdni wschodniej ul. Warszawskiej (w kierunku Katowic) na odcinku od rejonu skrzyżowania z ul. Okrężną do skrzyżowania z ul. Kwiatkowskiego. W ramach prac zaplanowano m.in. przebudowę systemu oświetlenia i odwodnienia ulicy. Przewiduje się również przebudowę kolidującej infrastruktury. Zgodnie z planem MZD, prace powinny rozpocząć się w czerwcu i potrwać do listopada. W tym czasie kierowców czekają duże utrudnienia w ruchu.

Czytaj: "Zmiany podatkowe w Polskim Ladzie obniżają dochody samorządu z tytułu podatków o 80 mln zł, w wyniku poprzednich zmian podatkowych tracimy 40 mln zł. Łącznie to ok. 120 mln zł" - mówi prezydent Bielska-Białej

Rezerwa subwencji ogólnej to coroczny mechanizm wsparcia inwestycji realizowanych przez samorządy. Jak wyjaśnia Ministerstwo Infrastruktury, środki z rezerwy rządowej przeznacza się na dofinansowanie m.in. inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, a także na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

bak