Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej przygotowuje dokumentację 1,6-kilometrowego odcinka krajowej trasy rowerowej nr 17 popularnie nazywanej „Velo Biała”. Planowany fragment trasy będzie kontynuacją ścieżki biegnącej od ul. Kwiatkowskiego do granicy miasta z Czechowicami-Dziedzicami. Część drogi rowerowej przebiegać będzie po wale przeciwpowodziowym.

Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznej prowadzone jest na wniosek MZD. Inwestycja zrealizowana zostanie na trzynastu działkach w Komorowicach. Jak powiedział portalowi Wojciech Barteczko, zastępca dyrektora MZD ds. inwestycyjnych, wnioskiem objęty jest odcinek ścieżki rowerowej o długości ok. 1,6 km. Trasa o szerokość 3 m będzie miała nawierzchnię bitumiczną i poprowadzona zostanie po zachodniej stronie rzeki.

Trasa częściowo przebiegać będzie po wale przeciwpowodziowym (ok. 1 km) oraz na terenach nabrzeżnych między rzeką a ul. Grażyńskiego. Jej koniec przewidziany jest w rejonie ul. Sejmowej na granicy z gminą Czechowice-Dziedzice. Odcinek stanowi kontynuację ścieżki biegnącej od Kwiatkowskiego. Na skrzyżowaniu Grażyńskiego z Mazańcowicką możliwe będzie bezpieczne włączenie się rowerzystów z ruchu ogólnego na projektowany odcinek i odwrotnie.

Planowana ścieżka wpisuje się w koncepcję korytarza krajowej trasy rowerowej nr 17 nazywanej „Velo Biała” - szlak rowerowy o najwyższych standardach przebiegać ma przez Bielsko-Białą wzdłuż koryta rzeki Białej, gdzie przewyższenia są umiarkowane. Trasa stanowi element rozwijanych przez miasto ciągów rowerowych usytuowanych na osi północ-południe. Rok temu o przeprowadzenie inwestycji wnioskowała radna Urszula Szabla (czytaj TUTAJ).

bak