Po niespełna miesiącu prac postęp robót jest duży. Łagodna jak dotąd zima pozwala kontynuować rozpoczęte wcześniej inwestycje drogowe w Bielsku-Białej. Największe roboty są prowadzone na wygrodzonym obszarze placu Wojska Polskiego.

Od połowy grudnia pełną parą ruszyły prace związane z rozbudową ul. Cyniarskiej oraz placu Wojska Polskiego. Dwumiesięczny przestój był spowodowany oczekiwaniem przez miasto na decyzję Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zezwalającą na badania archeologiczne prowadzone w formie nadzoru archeologicznego.

Ostatni taki przybytek. Tajemnicza historia szaletu na placu Wojska Polskiego ZDJĘCIA

Po uzyskaniu pozwolenia wykonawca pod stałym nadzorem archeologa rozpoczął prace rozbiórkowe, wyburzeniowe, budowę kanalizacji deszczowej oraz zbiornika retencyjnego. Dodatkowo na zlecenie spółki Aqua trwa przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej. Wszystkie roboty wykonywane są obecnie na wygrodzonym obszarze placu Wojska Polskiego.

Zrealizowano już prace rozbiórkowe dużej części nawierzchni, wyburzono budynek szaletu podziemnego, oczyszczono i zlikwidowano zbiornik na nieczystości (szambo), a także wykonano zasadniczą część kanalizacji deszczowej. Obecnie trwają roboty ziemne związane z budową zbiornika retencyjnego w centralnej części placu oraz fundamentu i konstrukcji fontanny.

Zgodnie z planem, inwestycja powinna być zrealizowana do września br. Przebudowa o wartości 17,6 mln zł jest współfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dofinansowanie wynosi 4,2 mln zł.

bb

Zdjęcie tytułowe: MZD Bielsko-Biała

Zdjęcie archiwalne, fot. Piotr Bieniecki/bielsko.biala.pl