- W treści dokumentu, który jest odpowiedzią na pozew nie powinny się znaleźć pytania dotyczące orientacji seksualnej Pokrzywdzonego oraz sugerujące „czerpania przez niego satysfakcji”. Przepraszamy Pana Janusza oraz wszystkie osoby zgorszone doniesieniami medialnymi - czytamy w oświadczeniu kurii bielsko-żywieckiej. To następstwo burzy medialnej po publikacji odpowiedzi na pozew Janusza Szymika, mężczyzny, który w latach 80. został pokrzywdzony przez księdza pedofila.

O sprawie napisał Onet, który jest w posiadaniu odpowiedzi na pozew Janusza Szymika, który domaga się od kurii 3 mln zł odszkodowania. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, a bielska kuria - w odpowiedzi na pozew - domaga się przedstawienia „dowodu z opinii biegłego seksuologa na okoliczność ustalenia preferencji seksualnych powoda, w tym w szczególności ustalenia orientacji seksualnej powoda", czyli pokrzywdzonego Janusza Szymika - informowaliśmy w artykule Kuria domaga się ustalenia preferencji seksualnych osoby pokrzywdzonej przez księdza.

Dziś na stronie internetowej kurii bielsko-żywieckiej ukazało się oświadczenie Centrum Informacyjno-Medialnego Diecezji Bielsko-Żywieckiej. - Odnosząc się do informacji, które pojawiły się w ostatnich dniach w mediach chcemy jednoznacznie podkreślić, że działania Diecezji Bielsko-Żywieckiej nie mają na celu pomniejszania odpowiedzialności sprawcy, który dopuścił się przestępstwa wobec osoby małoletniej, a tym bardziej przerzucania winy na Pokrzywdzonego - czytamy w oświadczeniu. - Czyny przestępcze, których dopuścił się ks. Jan W. zostały dowiedzione przez proces kościelny, który rozpoczął bp Roman Pindel, a który zakończył się dekretem karnym zatwierdzonym przez Kongregację Nauki Wiary w Watykanie.

Obecnie Pan Janusz, korzystając z przysługujących mu praw, z powództwa cywilnego pozwał Diecezję Bielsko-Żywiecką o zadośćuczynienie. W treści dokumentu, który jest odpowiedzią na pozew nie powinny się znaleźć pytania dotyczące orientacji seksualnej Pokrzywdzonego oraz sugerujące „czerpania przez niego satysfakcji”. Przepraszamy Pana Janusza oraz wszystkie osoby zgorszone doniesieniami medialnymi. Dążąc do usunięcia wszelkich wątpliwości, na polecenie Biskupa Romana Pindla wniosek dowodowy w tym zakresie zostanie doprecyzowany w najbliższym czasie, aby można było ustalić okoliczności istotne dla prawidłowego rozstrzygnięcia Sądu Cywilnego przy uwzględnieniu wrażliwości Pokrzywdzonego i poszanowaniu Jego godności.

Centrum Informacyjno-Medialne
Diecezji Bielsko-Żywieckiej