Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej skoryguje organizację ruchu na ul. Żywieckiej w rejonie skrzyżowania z ul. Górską. Zmiana ma zminimalizować liczbę nieprawidłowych zachowań kierowców, a w efekcie poprawić bezpieczeństwo i płynność jazdy. Korekta jest konsekwencją audytu bezpieczeństwa, który zaleca rezygnację z wysepki zawężającej ul. Żywiecką przed skrętem w ul. Górską.

Na tę zmianę z utęsknieniem oczekują kierowcy, którzy codziennie pokonują ten odcinek i - zgodnie z wprowadzoną tam po modernizacji nową organizacją ruchu - na bardzo krótkim odcinku drogi muszą zmieniać pas, co powoduje niebezpieczne sytuacje (m.in. o tym odcinku ulicy pisaliśmy w sierpniu ub. roku w artykule Mankamenty nowej Krakowskiej i Żywieckiej. Ostra krytyka projektanta ZDJĘCIA).

W maju br. MZD zlecił Politechnice Krakowskiej audyt bezpieczeństwa, którego celem było znalezienie odpowiedzi na pytanie, co należy zmienić, aby poprawić przepustowość pasa do lewoskrętu z ul. Żywieckiej w ul. Górską, utrzymując jednocześnie płynność ruchu na głównym ciągu w kierunku Żywca.

- Obowiązujące dziś rozwiązanie wprowadzono rok temu w ramach modernizacji ul. Żywieckiej. Z formalnego punktu widzenia zastosowane oznakowanie jest poprawne, niemniej lata przyzwyczajeń kierowców na co dzień korzystających z lokalnych połączeń sprawiają, że na tym skrzyżowaniu nagminnie łamane są przepisy. Dodatkowo w godzinach szczytu pas do skrętu w ul. Górską zatyka się, a kierowcy niemieszczący się na wyznaczonym pasie do skrętu w lewo, blokują prawy pas przeznaczony do jazdy na wprost w kierunku Żywca. W efekcie powstaje zator dodatkowo potęgujący stres i wynikające z niego zachowania - informuje dyrektor MZD Wojciech Waluś.

Audyt miał za zadanie analizę stanu obecnego, zbadanie natężenia ruchu na opisywanym odcinku ul. Żywieckiej, ocenę funkcjonowania obowiązującej organizacji ruchu oraz opracowanie rekomendacji wynikających z przeprowadzonych obserwacji. Do jego sporządzenia wykorzystano nie tylko dane dostarczone z detektorów zamontowanych przez MZD na sygnalizatorach, ale także nagrania z kamery zainstalowanej na skrzyżowaniu z ul. Górską.

Obserwacja zachowań kierowców i porównanie statystyk zdarzeń drogowych dało naukowcom dokładniejszy obraz sytuacji. W efekcie skłoniło ich do zarekomendowania rozwiązania opartego na zachowaniu dwóch pasów ruchu przeznaczonych do jazdy na wprost w kierunku Żywca przy jednoczesnym wydzieleniu lewego pasa dopuszczającego skręt w ul. Górską. Kierowcy jadący w kierunku Międzybrodzia nie będą więc musieli w ogóle zjeżdżać z lewego pasa, a jazda w kierunku granicy miasta będzie się mogła odbywać dwoma pasami do końca kolejki pojazdów sygnalizujących skręt w lewo na ul. Górską.

W konsekwencji zmian prawy pas nie powinien się już korkować, a przyzwyczajenia kierowców przestaną odgrywać rolę wiodącą, zwiększającą ryzyko kolizji w tym rejonie. Audyt zaleca więc rezygnację z dotychczasowego zastosowania wysepki zawężającej ul. Żywiecką przed skrętem w ul. Górską. Rozwiązanie zostanie wprowadzone po zatwierdzeniu go przez wydział komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

bb

Foto: MZD Bielsko-Biała