Na dzisiejszej sesji Rada Miejska przyjęła apel wyrażający obawy wobec planowanej przez rząd zmiany w finansowaniu placówek ochrony zdrowia, która może skutkować groźbą likwidacji Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej. Wycofania projektu z porządku obrad chciał klub PiS, ale wniosek przepadł w drodze głosowania. Zdaniem radnego Konrada Łosia, apel ma charakter polityczny.

Uchwała w sprawie przyjęcia apelu wyrażającego wyrażający obawy wobec planowanej przez rząd zmiany w finansowaniu niektórych placówek ochrony zdrowia przygotował klub radnych Wspólnie dla Bielska-Białej. Stanowisko adresowane jest m.in. do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Zdrowia.

- Jest to jedyna placówka specjalistyczna w okolicy, w której leczone są dzieci zarówno z naszego miasta, jak i całej okolicy. Kolejna o takim samym profilu działalności znajduje się w stolicy Zagłębia, Sosnowcu - uzasadniał projekt apelu radny Karol Markowski, przewodniczący klubu Wspólnie dla Bielska-Białej.

Jeszcze w trakcie ustalania porządku obrad wycofania projektu chciał klub radnych PiS. Jak argumentował radny Konrad Łoś, uchwała ma charakter polityczny i jest nieaktualna. - Nikt, ani strona rządowa, ani samorządowcy, ani organ tworzący szpitala, nie są zainteresowani przerywaniem bytu Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej i czujemy się w obowiązku go wspierać. Natomiast uchwała ma charakter konfrontacyjny - argumentował radny PiS w dalszej części obrad.

Konrad Łoś przypomniał, że 9 lutego Minister Zdrowia znowelizował rozporządzenie i mechanizm finansowania placówek ochrony zdrowia, w tym szpitali pediatrycznych (pisaliśmy o tym TUTAJ). - Klub radnych PiS nie poprze przedłożonego, politycznego apelu - podsumował. W dyskusji uchwałę poparł m.in. radny Tomasz Wawak z Niezależnych.BB oraz Maksymilian Pryga z Wspólnie dla Bielska-Białej.

- Płacenie za wykonanie jest dobre w czasie pokoju, a nie wojny, bo jesteśmy na wojnie z pandemią. Jeśli wykonanie jest na poziomie 60 proc., to wpływy szpitala spadają o 40 proc. Zarzuty polityczne? Gdy premierem była Ewa Kopacz, to na wniosek klubu PiS wspólnie podejmowaliśmy uchwałę w podobnej sprawie - mówił prezydent Jarosław Klimaszewski, który jest współprzewodniczącym zespołu ds. ochrony zdrowia w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W głosowaniu uchwałę poparło 14 radnych, siedmiu było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

bak