Dom Kultury w Komorowicach zaprasza na Ogólnopolski Przegląd Taneczny Karnawałowe Duety + Solo "Duo-Solo 2022". Zgłoszenia przyjmowane są do 24 stycznia. Pokaz laureatów solo odbędzie się w sobotę, 5 lutego o 16.30, a pokaz laureatów duetów w niedzielę, 6 lutego o 16.30.

Prezentacje solo odbędą się 5 lutego o 9.00, a pezentacje duetów 6 lutego o 9.00. W Przeglądzie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, średnich, młodzież oraz dorośli z ośrodków kultury i placówek pozaszkolnych. Przegląd rozgrywany jest w dowolnej technice tanecznej. Każdy uczestnik może wykonać tylko jeden układ taneczny w danej kategorii, a czas prezentacji nie może przekroczyć 2,5 min.

Warunkiem udziału w Przeglądzie jest nadesłanie prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszenia (do pobrania TUTAJ) do 24 stycznia na adres [email protected] lub pocztą na adres: Dom Kultury w Komorowicach ul. Olimpijska 16 43-300 Bielsko-Biała (tel. 33 815 87 38, 571 229 432) oraz opłacenie akredytacji w wysokości 20 zł za solo, 30 zł za duet (w przypadku uczestnictwa w kilku kategoriach należy zapłacić akredytację za każdy udział).

Wykonawców oceniać będzie profesjonalne jury, powołane przez organizatorów. Liczba miejsc ograniczona.