Galeria Bielska BWA przedłużyła termin zgłaszania prac na 45. edycję Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2021. Artyści mogą je jeszcze nadsyłać do 11 kwietnia.

Prestiżowy ogólnopolski konkurs Bielska Jesień skierowany jest do polskich artystów malarzy zamieszkałych w kraju lub za granicą. Do biennale mogą przystąpić absolwenci wyższych szkół artystycznych, a także malarze nieposiadający dyplomu uczelni artystycznych, ale legitymujący się aktywnością i dorobkiem twórczym.

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się wyłącznie w wersji online. Do konkursu należy zgłosić trzy prace w dowolnej technice malarskiej, powstałe w latach 2019–2021.

Konkurs ma charakter dwustopniowy. W pierwszy etapie jury wybiera prace na podstawie fotografii zapisanych cyfrowo. W drugim etapie kwalifikuje prace na wystawę pokonkursową na podstawie nadesłanych oryginałów. W czasie drugiego posiedzenia jury przyznaje nagrody i wyróżnienia.

Wystawa finałowa planowana jest w terminie  12 listopada - 31 grudnia 2021 roku w Galerii Bielskiej BWA. Kuratorką biennale jest Grażyna Cybulska.

Szczegółowe zasady udziału w konkursie dostępne są TUTAJ.