Do 12 sierpnia można wysyłać prace do kolejnej edycji konkursu fotograficznego "Beskidy w kadrze zatrzymane”. Tematem przewodnim edycji jest hasło "Wspomnień czar”.

Z konkursem fotograficznym nierozerwalnie wiąże się wystawa, na której corocznie obejrzeć można zdjęcia uczestników. Pierwszym miejscem prezentacji wystaw jest zwykle Książnica Beskidzka, gdzie co roku mają miejsce obchody Światowego Dnia Turystyki, przy okazji których nagradzani są najlepsi fotograficy. W ramach wystawy pokonkursowej zdjęcia prezentowane są także w szkołach, schroniskach górskich, domach kultury i bibliotekach w Bielsku-Białej oraz powiecie bielskim.

Prace konkursowe należy składać w Biurze Oddziału PTTK „Podbeskidzie”, ul. Wzgórze 9, 43-300 Bielsko-Biała z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”. Termin składania prac upływa 12 sierpnia. Organizatorami konkursu są: Urząd Miejski w Bielsku-Białej oraz Beskidzkie Koło Przewodników Turystycznych im. St. Czerneleckiego działające przy Oddziale PTTK „Podbeskidzie” w Bielsku-Białej.

db