Książnica Beskidzka otrzymała pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i uzyskała tytuł Mistrza Promocji Czytelnictwa za dokonania w roku 2014.

 - Laureatka pierwszej nagrody Książnica Beskidzka prowadzi od wielu lat wszechstronną działalność kulturalno-edukacyjną. Tylko w roku 2014 zorganizowała w głównej siedzibie oraz filiach ponad 3.000 imprez, w których uczestniczyło ok. 180.000 osób. Przy placówce działają Galeria Książnicy, Salon Literacki, Piwnica Literacka, trzynaście Dyskusyjnych Klubów Książki, w tym dla młodzieży i dzieci (Klub Smoków Literackich). Książnica organizuje międzynarodowy Wyszehradzki Festiwal Literatury, w ramach którego w roku 2014 zorganizowano trzy trzydniowe festiwale poświęcone literaturom czeskiej, węgierskiej i słowackiej. Biblioteka organizuje także wiele innych imprez cyklicznych jak Historyczne Czwartki, Bielskie Spotkania z Książką, Podróże Bliskie i dalekie. W ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej po raz szósty zorganizowała Maraton Biblijny. Książnica Beskidzka była także organizatorem plebiscytu Bielska Lista Najpoczytniejszych Książek 2014, akcji Dobra para - książka i kawa udostępniając książki w pubach, innych akcji jak Narodowe Czytanie Trylogii.

Liczba działań i uczestników, oryginalne pomysły są imponujące.  Książnicę Beskidzką wyróżniają także działania na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych. We współpracy z licznymi instytucjami (szpitale, domy opieki) organizuje zajęcia biblioterapii, muzykoterapii i kinoterapii, konkursy dla osób niedowidzących i niewidomych, zajęcia z cyklu „Biblioteka bez Granic”.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 14 maja br. podczas gali otwarcia Międzynarodowych Targów Książki na Stadionie Narodowym w Warszawie.

db