Do 26 września w Starej Fabryce (oddział Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej) można oglądać wystawę malarstwa Iwy Kruczkowskiej-Król. Zatytułowana jest „Podróże kontemplacyjne”.

Wystawa prezentuje ponad 80 obrazów powstałych w latach 2007–2021. Wszystkie inspirowane są kamiennymi ogrodami japońskimi. Jest to największa wystawa artystki związana z tym tematem. Kuratorem ekspozycji jest Iwona Koźbiał-Grzegorzek.

- Interesuje mnie stosunek człowieka do natury rozumianej tutaj jako świat flory, fauny oraz przyrody nieożywionej - komentuje Iwa Kruczkowska-Król. - Projekt inspirowany jest filozofią zen i traktowaniem natury jako źródła inspiracji, pozwalających zachować dystans wobec spraw uważanych zwykle za najważniejsze, a także umożliwiających dostrzeganie rzeczy drobnych, pozornie nieistotnych, wskazując na inne niż materialne, ważne wartości. Obok fascynacji naturą bardzo ważną rolę w mojej twórczości zajmuje człowiek. Człowiek widziany poprzez pryzmat podróży, w swojej codzienności tak odmiennej z perspektywy kogoś, kto w nią wchodzi. Bezpośrednim bodźcem tych doświadczeń są spotkania z inną kulturą, inną naturą człowieka i przyrody, dające mi odczucie świeżości spojrzenia, takie jakich można doświadczyć tylko w dzieciństwie, kiedy wszystko jest nowe, inne i fascynujące. I to właśnie jest spójny element dla fascynacji naturą i podróżami, to możliwość trwania bez czasu w oderwaniu od rutyny, ale za to w świeżej czujności zachwytu. 

Iwa Kruczkowska-Król urodziła się w 1977 r. w Zabrzu. Jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W roku 2017 uzyskała tytuł doktora sztuki. W latach 2010–2014 była członkiem Zarządu Okręgu Krakowskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, a od 2014  do 2018 r. członkiem Zarządu Głównego ZPAP. Zajmuje się malarstwem, scenografią, tkaniną unikatową i edukacją artystyczną. Wielokrotnie nagradzana i wyróżniana podczas konkursów malarskich. Brała udział w wielu  plenerach i wystawach na całym świecie.