Kolejna wystawa grupy artystów ceramików to konfrontacja postaw, twórczy dialog i historie opowiadane przy pomocy gliny i światła. A w każdej z tych autorskich instalacji światło reprezentuje poszukiwanie duchowości, czy to w naturze, czy kulturze.

Wystawa Moniki Dąbrowskiej-Picewicz, Remigiusza Gryta, Jolanty Hermy-Pasińskiej i Adama Soboty, będzie już ósmą wspólną wystawą tej grupy. Organizując je od 18 lat, wzajemnie się inspirują, uczą od siebie, a nierzadko zaskakują innym podejściem do wspólnie wybranych tematów. Motywy przewodnie kolejnych prezentacji na ogół stoją także w opozycji do poprzednich wystaw, bo jednym z powodów, dla których artyści konfrontują własne prace z innymi w jednej przestrzeni, jest zmuszanie siebie samych do zejścia z utartych ścieżek, do otwarcia na inne myślenie, do podejmowania nowych wyzwań.
Wystawa jest materialnym efektem nieustannie prowadzonej przez artystów rozmowy, której wątki się łączą i rozdzielają, jak ich życie, jak ich twórczość.
Na wystawie „Poblask” zobaczymy instalacje ceramiczne z elementami światła.