21 stycznia w Klubokawiarni Aquarium odbędzie się spotkanie poświęcone zaburzeniom ze spektrum autyzmu.


Na spotkaniu będzie można porozmawiać o tym, jak rozpoznać zaburzenia w rozwoju dziecka i jak sobie z nimi radzić.
Rodzicu, słuchaj własnej intuicji! Na spotkaniu poruszymy tematy:

  1. Co powinno wzbudzić czujność – pierwsze sygnały.
  2. Autyzm – co to jest?
  3. Niepokojące objawy – co robić?
  4. Terapia – kiedy zacząć, jaka, jak długo?
  5. Pytania i odpowiedzi – odpowiada specjalistka i rodzice dzieci, nastolatków i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Prelegentka:
Rozetta Michnik – psycholog kliniczny, pedagog specjalny, coach. Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „Centrum” w Bielsku-Białej – ośrodka wsparcia dziennego dla 120 osób z wielorakimi niepełnosprawnościami. Diagnosta i terapeuta dzieci dotkniętych autyzmem w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej, specjalista pracy z Rodziną dziecka niepełnosprawnego, nauczyciel akademicki w zakresie oligofrenopedagogiki i psychologii, trener. Psycholog w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Przewodnicząca Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Bielsku-Białej, członek Zarządu Krajowego Towarzystwa Autyzmu ot/BB.