W Bielsku-Białej odbyło się dziś uroczyste otwarcie nowego budynku Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II. Dzięki inwestycji, która kosztowała ok. 150 mln zł, bialski szpital będzie teraz Breast Cancer Unit oraz Colon Cancer Unit, czyli jednostką wyspecjalizowaną w leczeniu raka piersi oraz jelita grubego. Placówka stała się także ośrodkiem referencyjnym Siemens Healthineers.

Uroczystego otwarcia nowego pięciokondygnacyjnego pawilonu szpitalnego przy ul. Wyzwolenia dokonali prezydent Jarosław Klimaszewski oraz dyrektor BCO-SM Lech Wędrychowicz. W otwarciu pawilonu udział wzięli m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych oraz kadra medyczna z regionu.

Blok z czterema salami operacyjnymi

Budowa rozpoczęła się w drugiej połowie 2019. Przy ul. Wyzwolenia powstał bardzo nowoczesny obiekt - miejsce kompleksowej diagnostyki i leczenia pacjentów onkologicznych. Powierzchnia użytkowa nowego pawilonu wynosi 4,6 tys. m2. W przyziemiu znajdują się pomieszczenia techniczne, zakład medycyny nuklearnej, podręczna sterylizacja, sala odpraw lekarskich i pracownia rezonansu magnetycznego. Na parterze zlokalizowany jest zakład diagnostyki obrazowej z pracownią RTG, dwiema pracowniami tomografii komputerowej, pracownią mammografii, pracownią biopsji stereotaktycznej oraz pracowniami USG. Znajduje się tu również izba przyjęć wraz z pomieszczeniem rejestracji oraz pomieszczenia towarzyszące.

Piętro pierwsze i drugie zajmują oddziały łóżkowe z salami dwu- i trzyosobowymi oraz izolatkami (70 łóżek), a także przyporządkowane do nich przestronne, wolne od wszelkich barier łazienki dla pacjentów. Pierwsi pacjenci trafią na oddział już w przyszłym tygodniu. Na piętrze trzecim umieszczony został blok z czterema salami operacyjnymi i salą wybudzeń. Piąta kondygnacja jest przeznaczona na urządzenia techniczne obsługujące budynek. Z budynkiem głównym szpitala segment jest połączony dwoma łącznikami, co sprawia, że jest w pełni skomunikowany.

Naszpikowany nowoczesną technologią

Budynek naszpikowany jest nowoczesnymi technologiami i urządzeniami. Aby był w pełni wykorzystany, potrzebne są odpowiednie kadry. O ich obecności w BCO-SM zapewniał podczas konferencji prasowej przy okazji otwarcia pawilonu dyrektor szpitala Lech Wędrychowicz. W ostatnim czasie placówka dołączyła do utworzonej przez Ministerstwo Zdrowia sieci wyspecjalizowanych ośrodków referencyjnych typu Breast Cancer Unit, dedykowanych chorym z rakiem piersi, i Colorectal Cancer Unit - dedykowanych chorym z rakiem jelita grubego. Kolejnym olbrzymim sukcesem szpitala było utworzenie w nim od 1 marca br. katedr i oddziałów klinicznych Wydziału Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religii w Zabrzu Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. Od kwietnia około 60 studentów zdobywa w BCO-SM praktyczne i teoretyczne szlify w zawodzie lekarza na jak najwyższym poziomie szkolenia.

Pawilon został wyposażony w najwyższej jakości wyposażenie i aparaturę medyczną. W szpitalu pojawiły się: hybrydowy system SPECT/CT, rentgenowski tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny o natężeniu pola magnetycznego minimum 3 T, nowoczesny mammograf cyfrowy z tomosyntezą i przystawką do biopsji stereotaktycznej, cyfrowy aparat rentgenowski z telekomando oraz dodatkowym stanowiskiem do zdjęć płucnych. Część z urządzeń to maszyny firmy Siemens Healthineers, której przedstawiciele byli dziś obecni w Bielsku-Białej z dobrymi wiadomościami.

Będzie udostępniony do zwiedzania

Nowy pawilon BCO-SM został wybudowany w ramach projektu Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Koszt budowy i wyposażenia pawilonu wyniósł około 150 mln zł, z czego 80 mln zł stanowiło dofinansowanie zewnętrzne.

Jutro nowy pawilon szpitalny zostanie na kilka godzin udostępniony zainteresowanym mieszkańcom. To jedyna taka okazja, by zobaczyć z bliska nowoczesne bloki operacyjne, zakład medycyny nuklearnej czy urządzenia medyczne służące do radioterapii zanim w nowej części BCO-SM zaczną być przyjmowani pierwsi pacjenci. Kilkunastoosobowe grupy zwiedzających wpuszczane będą do nowego pawilonu szpitalnego w godz. 10.00-14.00.

Wydarzenie połączone jest z wystawą fotografii Magdaleny Ostrowickiej. Bielska fotograf zrealizowała projekt „Dla życia, for life!”, na którym w sposób artystyczny uchwyciła pracę personelu BCO-SM. Zdjęcia stanowią część wieloletniej historii bielskiego szpitala. Ekspozycja dostępna będzie tylko jednego dnia - w sobotę, gdy nowy pawilon szpitalny udostępniony zostanie mieszkańcom. Patronat honorowy nad wystawą objęła senator Agnieszka Gorgoń-Komor.

Foto: Piotr Bieniecki