Zburzono już pierwsze budynki, w miejscu których przebiegać będzie nowa ulica. Pod siekierami padło wiele drzew, a pobocza drogi zaczęły służyć jako miejsca składowania sprzętu i materiałów budowlanych. Proponujemy zajrzeć na "starą" Cieszyńską na odcinku od Hulanki do Wapienicy zanim dwupasmową nawierzchnię zedrą koparki.

Rozpoczęła się wielka inwestycja drogowa na ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej. Czy związane z nią nadzieje na rozładowanie korków i usprawnienie ruchu w tej części miasta są realne? Czy dzięki nowej drodze będzie nam się wygodniej żyło w Bielsku-Białej? Czy inwestycja poprawi estetykę miasta? Okaże się w niedalekiej przyszłości. Budowa warta 150 mln zł ma potrwać dwadzieścia miesięcy.

Dzisiaj proponujemy Czytelnikom przyjrzeć się "starej" Cieszyńskiej na odcinku od Hulanki do Wapienicy zanim kolejne części ulicy zostaną wyłączone z ruchu, a dwupasmową nawierzchnię zedrą koparki.

Foto: Piotr Bieniecki