Około godz. 10.00 w centrum Bielska-Białej funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz wydziałów komunikacji Miejskiej i zarządzania kryzysowego rozpoczęli profilaktyczną akcję dotyczącą używania maseczek ochronnych. 

- Akcja ma na celu przypomnienie pasażerom komunikacji miejskiej o obowiązku zakrywania ust i nosa w związku z pandemią koronawirusa. Wraz z przedstawicielami wydziału komunikacji miejskiej i wydziału zarządzania kryzysowego sprawdzimy, czy wszyscy pasażerowie autobusów mają prawidłowo założone maseczki zasłaniające usta i nos. Mamy ze sobą maseczki, które rozdamy tym, którzy z jakiegoś powodu maseczki zapomnieli - powiedział nam Sebastian Kufel, funkcjonariusz Straży Miejskiej.

Czynności związane z wyrywkowymi kontrolami obiektów użyteczności publicznej pod kątem obowiązku zakrywania ust i nosa codziennie wykonują policjanci i strażnicy miejscy.

Tekst i foto: Mirosław Jamro