Poziom wody na rzece Wapienica na stacji IMGW pomiędzy Ligotą a Czechowicami-Dziedzicami osiągnął prawie 6 m. - Pobite zostało absolutne maksimum stanu wody z sierpnia 1972 roku - podaje IMGW. Rzeka lokalnie przelewa przez wały.

Zdaniem starosty Andrzeja Płonki najgorsze już za nami. - Woda w naszych rzekach i potokach górskich też opadła. Ważniejsze zdarzenia mamy w Kozach, gminie Wilamowice, Czechowicach-Dziedzicach i gminie Jasienica. Walczymy o most w Zabrzegu, przez którego koronę przelewa się woda. Został wyłączony z użytkowania. Również podmyty został przyczółek na ul. Bestwińskiej w Czechowicach-Dziedzicach. Wiele podtopionych dróg i gospodarstw. Wszystkie straty będą szacowane - mówił podczas konferencji.

Do sporego osuwiska doszło w rejonie mostu łączącego ul. Bestwińską z Krakowską w Bestwinie. Trwają oględziny mostu, bo spłukane są także jego elementy konstrukcyjne. Obiekt może zostać zamknięty.

Alarm przeciwpowodziowy ogłosił starosta bielski Andrzej Płonka w gminach: Jasienica, Wilamowice i Czechowice-Dziedzice. W tych trzech gminach powiatu bielskiego sytuacja jest najgorsza w wyniku ulewnych deszczy, które od nocy występują w regionie. W siedmiu pozostałych gminach: Wilkowicach, Bestwinie, Buczkowicach, Szczyrku, Jaworzu, Porąbce i Kozach ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe.

Nad ranem hydrolodzy IMGW przedstawili sytuację na rzecze Wapienica na stacji Podkępie, to miejsce pomiędzy Ligotą a Czechowicami-Dziedzicami. Przepływ wody wzrósł od wczoraj o 192 m3/s. Z kolei stan wody wzrósł z 229 do 595 cm. Pobite zostało tzw. absolutne maksimum z 1972 roku - 580 cm. 

Jak podaje Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, obecnie największym problemem są wysokie stany wód - przekroczone stany alarmowe na rzekach: Iłownica, Wapienica i Biała. W powiecie bielskim odnotowano ok. 300 interwencji strażaków spowodowanych przez ulewne deszcze w powiecie bielskim.

Najwięcej w Kozach, Jasienicy, Jaworzu i Pisarzowicach. Są to najczęściej zalane piwnice i drogi w wyniku zatkanych przepustów. Wylały potoki: Pisarzówka w Pisarzowicach w gminie Wilamowcie oraz Iłownica w miejscowości Iłownica w gminie Jasienica. Woda dostała się do piwnic przedszkoli w Pisarzowicach i Hecznarowicach, w których zajęcia zostały dzisiaj odwołane oraz do szkoły w Hecznarowicach. 

bb