Miała być tężnia, mały parking i drewniane tarasy. Nie będzie niczego, bo inwestycji na osiedlu Karpackim sprzeciwili się ekolodzy. Mowa o kilkuhektarowej łące porośniętej wszelaką roślinnością na tyłach supermarketu Kaufland. O jej zagospodarowanie od kilku lat walczyli radni Roman Matyja i Rafał Ryplewicz. W kampanii obiecywali, że w perspektywie kilkunastu miesięcy na tym terenie powstanie pierwsza w mieście tężnia solankowa. - Może postawimy jakąś ławeczkę - kwituje urzędnik. 

Wstyd przyznać, że blisko 170-tysięczne miasto mimo wielokrotnych obietnic wybudowanie takiego obiektu na terenie Bulwarów Straceńskich nadal nie ma tężni i mieszkańcy, by powdychać leczniczej solanki muszą jechać do Bystrej lub Jaworza. To miało się zmienić, bo w ostatnich miesiącach urzędnicy otrzymali koncepcję, która miała być wstępem do przetargu na zagospodarowanie działki na osiedlu Karpackim.

Tarasy, ścieżka edukacyjna i nasadzenia

Projektowana tężnia mieściła się w kategoriach obiektów małej architektury - jej kamienno-betonowa konstrukcja planowana była bez zadaszeń i  z ławkami. Urządzenia do funkcjonowania obiektu zostały schowane pod drewnianym podestem. W planach było utworzenie trzech placów do odpoczynku w postaci drewnianych podestów z łagodnym profilem terenu, które miały być dostępne ze ścieżki edukacyjnej.

Wspomniana ścieżka bazować miała na informacjach dotyczących zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Gościnna Dolina” i zostać przedstawiony odbiorcom za pomocą czterech tablic dydaktycznych rozmieszczonych przy ciągu komunikacyjnym z informacjami na temat panującej w tym miejscu: szaty roślinnej, fauny ptaków, płazów i gadów oraz naturalnej retencji wód na obszarach zurbanizowanych.

Projekt zakłada także wydzielenie ścieżek pieszych o nawierzchni mineralnej (w miejscu obecnie zaniedbanych łąk), skomunikowanie terenu z al. gen. Andersa, ustawienie ławek, koszy na śmieci, oświetlenia terenu, instalacji monitoringu czy ogrodzenie niezagospodarowanego terenu niskimi słupkami drewnianymi połączonymi liną z naturalnego materiału aby zapobiec niszczeniu roślinności.

Przetargu nie ma i nie będzie

W planach była także budowa niewielkiego parkingu na dziesięć samochodów w rejonie Kauflandu (poza terenem zespołu przyrodniczo-krajobrazowego). Program funkcjonalno-użytkowy skupiał się na utrzymaniu terenu bez zmiany jego charakteru, z uwzględnieniem specyfiki obszaru cennego przyrodniczo, którego walory miały zostać udostępnione mieszkańcom. Inwestycja nie przewidywała wycinki drzew, a koncepcja zakładał wykonanie nowych nasadzeń w formie liściastych krzewów ozdobnych, a na skarpach roślinności płożącej. Według wstępnych szacunków koszt inwestycji miał wynieść ok. 2,5 mln zł.

Mimo upływu tygodni, urzędnicy nie ogłosili obiecywanego przetargu na opracowanie projektu i budowy tężni. Jak usłyszeliśmy, w ostatnich tygodniach inwestycję zablokowała Rada ds. Ekologii i Zieleni powołana pod koniec 2021 roku przy Prezydencie Bielska-Białej. Ekolodzy nie chcą ingerencji w rejonie cennego zespołu przyrodniczo- krajobrazowego „Gościnna Dolina”, a ich zdanie zaakceptowali urzędnicy.

Bartłomiej Kawalec
[email protected]


Wizualizacja tężni z programu funkcjonalno-użytkowego