Od nowego roku szkolnego za każdą godzinę poza ustawowe bezpłatne pięć godzin nauczania trzeba będzie zapłacić 1,44 zł. Zwolnione z opłat będą dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Uchwałę muszą podjąć radni.

Zgodnie z projektem uchwały, bezpłatne nauczanie i opieka nad dziećmi w przedszkolach miejskich, podobnie jak do tej pory, realizowana będzie bezpłatnie przez pięć godzin dziennie. W czasie przekraczającym ten wymiar obowiązywać będzie stawka godzinowa, która wyniesie 1,44 zł.

Do tej pory stawka wynosiła 1,30 zł za każdą godzinę ponad bezpłatny wymiar. Zwolnieni z ponoszenia opłaty są rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Uchwała powstała na podstawie ostatniej regulacji Ministra Edukacji w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji oraz maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

- Wprowadzając od dnia 1 września 2024 r. waloryzację maksymalnej stawki opłaty do poziomu 1,44 zł oraz posiłkując się danymi z okresu IX-XII 2023 r. można wnioskować, że zmiana opłaty z 1,30 zł na 1,44 zł spowoduje wzrost dochodów budżetu Miasta Bielska-Białej w 2024 roku o około 66 tys. zł. W świetle powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione - czytamy w projekcie uchwaly.

ak