Plany związane z remontem ul. Akademii Umiejętności w Bielsku-Białej od lat są przekładane. Do tej pory nie było potrzebnych środków w budżecie miasta, a najbliższe plany nie pozwalają określić, kiedy dojdzie do remontu drogi.

Miasto dwukrotnie składało wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla rozbudowy ul. Akademii Umiejętności w Bielsku-Białej. Wniosek za rządów PiS trafiał na listę rezerwową.

Zgodnie z planami MZD, główna ulica osiedla Złote Łany miała zostać rozbudowana na odcinku od skrzyżowania z ul. Zapolskiej do Łagodnej. Z kolei pomiędzy ulicami Skłodowskiej-Curie i Łagodną przewidziano poszerzenie jezdni do 5,5 m, budowę nowego chodnika oraz zatok postojowych, a pomiędzy ulicami Zapolskiej oraz Skłodowskiej-Curie planowano wymianę nawierzchni jezdni i chodnika.

- Przy tak drastycznie zmniejszonych dochodach samorządów miasto nie jest w stanie sfinansować w najbliższym czasie tak poważnej inwestycji. Deklaruję jednak, że jeżeli nastąpi zmiana w sposobie finansowania samorządów i w konsekwencji stabilizacja budżetu miasta będę rozważał wprowadzenie tego zadania do planów inwestycyjnych - zapowiadał w zeszłym roku prezydent Jarosław Klimaszewski.

O sprawie pamięta radny Maksymilian Pryga. Koszt inwestycji według wycen z poprzednich lat miał wynosić ok. 15,9 mln zł, w związku z tym w interpelacji radny pyta, czy remont zostanie ujęty w wieloletniej perspektywie finansowej, czy Ratusza posiada inne rozwiązanie dotyczące remontu bez udziału środków zewnętrznych, oraz czy po zmianie rządu są programy, w ramach których można aplikować o środki.

- Szansa zawsze jest. Jesteśmy skupieni na tym, żeby droga była zrobiona. Nie chciałbym czekać do końca kadencji. Tyle się o tym mówiło, to też jest pewna sprawa ambicjonalna na tym osiedlu, więc na pewno będziemy wykonywać wszystkie działania, a przede wszystkim poszukiwać dofinansowania. Wiem, że mieszkańcy Złotych Łanów tej drogi oczekują - mówi prezydent Jarosław Klimaszewski.

ak