W minionym roku zysk komunalnej spółki Aqua osiągnął blisko 9 mln zł, ale spółka nie wypłaci tych pieniędzy swoim właścicielom. Pieniądze trafią na kapitał rezerwowy i zostaną przeznaczone na inwestycje. Spółka ma w planach budowę basenu. 

Spółka w minionym roku uzyskała ponad 175 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów (o ponad 11 mln zł więcej niż w roku poprzednim). Łącznie nakłady inwestycyjne w roku 2023 zamknęły się kwotą prawie 37 mln zł. Aqua równocześnie realizowała prace remontowe, których wartość przekroczyła 20 mln zł.

Firma kontynuowała rozbudowę radiowego systemu odczytu wodomierzy - 99,7 proc. klientów korzysta z tej technologii. W minionym roku podłączono do sieci wodociągowej 795 odbiorców, a do kanalizacyjnej 1 140, oraz wydano aż 3 207 warunków oraz informacji technicznych, co w najbliższej przyszłości, również będzie skutkowało nowymi podłączeniami do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej spółki Aqua.

Spółka wypracowała zysk na poziomie prawie 9 mln zł (rok wcześniej blisko 10 mln zł). Zgodnie z propozycją, nie zostanie wypłacony w dywidendzie, a trafią na kapitał zapasowy z przeznaczeniem na inwestycję.

bb