Stopniowe zamykanie fabryki Signify oraz Powertrain jak na razie nie ma specjalnego wpływu na stopę bezrobocia w Bielsku-Białej. Po minimalnym wzroście początkiem roku, aktualnie liczba osób bez pracy utrzymuje się na stałym poziomie.

Jak podał GUS, stopa bezrobocia na koniec marca wyniosła: w kraju 5,3 proc. (spadek o 0,1 p.p. w porównaniu do lutego), w województwie śląskim - 3,8 proc. (spadek o 0,1 p.p.), a w Bielsku-Białej - 2 proc. (bez zmian).

Dla porównania, w analogicznym okresie zeszłego roku stopa bezrobocia wynosiła dla obszaru całej Polski - 5,4 proc., dla województwa śląskiego - 3,9 proc., a dla Bielska-Białej - 2,0 proc.

W marcu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej zarejestrowano 574 osoby (o 57 osób mniej niż w miesiącu poprzednim), z czego 68,8 proc. to bezrobotni powracający do rejestracji po raz kolejny. Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada zaledwie 17,8 proc. osób bez zatrudnienia.

W zeszłym miesiącu na bezrobotnych czekało 526 ofert pracy, zdecydowanie najwięcej dla osób z wykształceniem podstawowym. W marcu do PUP nie wpłynęła żadna informacja o zwolnieniach grupowych.

bb