W lutym bezrobocie w Bielsku-Białej nieznacznie wzrosło. Związane to jest ze zwolnieniami grupowymi w branży samochodowej. Sytuacja nadal jest całkiem dobra, w mieście bezrobocie wynosi 2 proc. Do pracy szukają nawet… pisarzy.

Według ostatnich danych opublikowanych przez GUS, na lokalnym rynku pracy stopa bezrobocia na koniec lutego 2024 r. wyniosła w kraju 5,4 proc., w województwie śląskim 3,9 proc., w Bielsku-Białej 2 proc., w powiecie bielskim 3,3 proc. Wzrost o 0,1 punkt procentowy bezrobocia w Bielsku-Białej dotyczy głównie redukcji w zakładach z branży samochodowej. Zwolnieni pracownicy otrzymali odprawy.

- W lutym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej odnotowano wzrost ewidencji liczby bezrobotnych o 153 osoby w stosunku do stycznia br., natomiast porównując dane z lutego br. do lutego zeszłego roku, liczba bezrobotnych wzrosła o 86 osób - informuje dyrektor Marek Hetnał.

Wśród nowo zarejestrowanych 51,9 proc. stanowiły kobiety. 5,1 proc. z ogółu osób zarejestrowanych w lutym to osoby, które jeszcze nigdy nie pracowały. Zarejestrowano również 64 osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada 18,9 proc. osób.

Praca czeka m.in. dla psychologów, nauczycieli przedszkola, informatyki, historii, opiekuna osoby starszej, technika farmaceutycznego, opiekunki dziecięcej, kierownika magazynu, operatora maszyn, krawca, kierowcy samochodu dostawczego, elektryka, mechanika samochodów i fryzjera. Ciekawostką jest, że wśród ofert pracy subsydiowanej dla osób z wyższym wykształceniem jest oferta pracy dla pisarza.

Najwięcej ofert czeka na osoby z wykształceniem podstawowym oraz zawodowym, to m.in., pomocniczy robotnik przemysłowy, pokojowa, monter pojazdów i urządzeń transportowych, pracownik sortowania przesyłek i towarów, kierowca autobusu, pracownik ochrony fizycznej, dozorca czy salowa.

bb