W najbliższą niedzielę mieszkańcy Bielska-Białej wybierać będą prezydenta miasta i 25 radnych w pięciu okręgach wyborczych. Każdy głosujący otrzyma także kartę do głosowania w wyborach do sejmiku województwa śląskiego. Lokale wyborcze czynne będą w godz. 7.00-21.00, w mieście działać będzie 77 obwodowych komisji.

Pełna lista obwodowych komisji wyborczych i ich granice dostępne są na stronie PKW.
Nazwiska liderów list do Rady Miejskiej w Bielsku-Białej dostępne są w artykule - TUTAJ.

W zbliżających się wyborach samorządowych głosować będą mogły osoby, które spełniają łącznie następujące warunki: - najpóźniej w dniu wyborów będą miały ukończone 18 lat, - nie zostały pozbawione prawa wybierania, - posiadają obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego kraju Unii Europejskiej lub posiadają obywatelstwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, - są ujęte w Centralnym Rejestrze Wyborców pod adresem zlokalizowanym na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, której dotyczą wybory.

Osoba, która jest zameldowana na pobyt stały na terenie Bielska-Białej, zostanie z automatu ujęta w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla jej adresu zameldowania na pobyt stały. Wyjątek stanowią osoby, które złożyły wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w innej gminie. 

Osoby, które stale zamieszkują na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały, nie są umieszczane w spisie wyborców. Aby wziąć udział w wyborach, osoby te muszą złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania na terenie Bielska-Białej. Organ gminy ma 5 dni na jego rozpatrzenie i wydanie decyzji.

Czytaj: Dwie panie i pięciu panów. To wszyscy kandydaci na prezydenta Bielska-Białej

W przypadku wyborów samorządowych przepisy kodeksu wyborczego nie dopuszczają możliwości złożenia wniosku o zmianę miejsca głosowania. W wyborach samorządowych w spisie wyborców ujmowane są osoby stale zamieszkujące na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego. Osoba, która jedynie czasowo przebywa w Bielsku-Białej, nie zostanie zatem ujęta w spisie wyborców w Bielsku-Białej i jej nazwisko zostanie ujęte w spisie wyborców w gminie, w której stale zamieszkuje (ma meldunek).

bb