Nie ma firm gotowych przeprowadzić badania geologiczne na trasie planowanej do budowy S52. GDDKiA zamówienie podzieliło na sześć odcinków, zainteresowane firmy zgłosiły się tylko w jednej części. Ich oferty przekraczają budżet.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad postępowanie na przeprowadzenie badań ogłosiła ze znacznym opóźnieniem, bo w zeszłym roku rząd nie zabezpieczył środków na inwestycję. Teraz, gdy pieniądze są w budżecie inwestora, nie ma firm gotowych na realizację prac. Zgodnie z planami, wzdłuż planowanej S52 planuje się wykonanie ponad 6,7 tys. odwiertów i ponad 2,4 tys. sondowań.

 Średnia głębokość odwiertu to 11 metrów, ich łączna długość to prawie 75,7 km. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, głębokość odwiertu może sięgać 30 metrów. Celem badań jest poznanie budowy geologicznej terenu, pobranie próbek z określonej głębokości, szczegółowe określenie warunków podłoża i zbadanie warunków nośności. Sondy będą wprowadzane na średnią głębokość 13 metrów. Celem sondowań jest zbadanie, jaki opór stawia grunt i jaką ma nośność.  Wyniki badań posłużą do przygotowania projektu drogi.

Przetarg został podzielony na sześć części, oferty zostały złożone tylko dla odcinka V - Jaroszowice - Kalwaria Zebrzydowska Wschód. To najdłuższy z odcinków, wykonawca na przeprowadzenie prac będzie miał 10 miesięcy.  W przetargu wpłynęły dwie oferty na kwotę 27,2 oraz 22,8 mln zł (budżet GDDKiA wynosił 13,4 mln zł). Dla pozostałych odcinków nie wpłynęła żadna oferta, są to odcinki:

I węzeł Bielsko-Biała Hałcnów (bez węzła) - węzeł Kęty - 11,15 km,
II węzeł Kęty (bez węzła) - węzeł Bulowice - 5,69 km,
III węzeł Bulowice (bez węzła) - węzeł Chocznia - 12,96 km,
IV węzeł Chocznia (bez węzła) - węzeł Jaroszowice - 4,44 km,
VI węzeł Kalwaria Wschód (bez węzła) - węzeł Głogoczów - 11,61 km.

S52 od Bielska-Białej do Głogoczowa nazywana jest Beskidzką Drogą Integracyjną. Połączy miasta leżące wzdłuż DK52 - Kęty, Andrychów, Wadowice i Kalwarię Zebrzydowską - z DK7 w Głogoczowie. Droga będzie miała 61 km i zostanie poprowadzona w nowym śladzie. Będzie to dwujezdniowa droga, z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Zostanie wybudowanych 12 nowych węzłów - Kozy, Kęty, Bulowice, Andrychów, Inwałd, Chocznia, Wadowice, Jaroszowice, Kalwaria Północ, Kalwaria Wschód, Sułkowice i Skawina. 

S52 ma obecnie dwa odcinki - od Cieszyna do Bielska-Białej i od węzła Balice I do węzła Modlniczka, budowana Północna Obwodnica Krakowa będzie w przyszłości częścią S52. Planowany termin ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i budowę S52 od Bielska-Białej do Głogoczowa to ostatni kwartał 2025 roku.

bb