W budżecie Bielska-Białej nadal nie ma zabezpieczonych środków finansowych na budowę „miejskiego” odcinka tzw. obwodnicy Hałcnowa. Tymczasem budowa S1 realizowana przez GDDKiA postępuje i najpewniej zostanie ukończona pod koniec przyszłego roku.  Z kolei prace budowlane przy odcinku, którego inwestorem będzie miasto, potrwają co najmniej 12 miesięcy. Teoretycznie jest więc jeszcze nadzieja, że cały odcinek tzw. obwodnicy dzielnicy powstanie w jednym terminie.

Ślad odcinka tzw. obwodnicy Hałcnowa (drogi serwisowej S1) realizowanej przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad wyraźnie widoczny jest już w terenie. Praktycznie ukończono roboty ziemne, zbudowano kanalizację deszczową, rozpoczęto roboty nawierzchniowe. Można się spodziewać, że w niedalekiej przyszłości odcinek obwodnicy od skrzyżowania ul. Wyzwolenia z Zagrody będzie gotowy.

Obwodnica wyprowadzi tranzyt z centrum

Cały odcinek tzw. obwodnicy wymaga także realizacji prac po stronie miasta. Dla miejskiego odcinka przygotowano już odpowiednią dokumentację techniczną, ale w terenie nic się nie dzieje. Trwają przygotowania do wydania pozwolenia na budowę - tzw. ZRID. Pozostaje „tylko” zaplanowanie inwestycji w budżecie miasta. Z informacji portalu wynika, że nie ma gwarancji, że środki na budowę będą.

Z pytaniami o następne kroki zwrócił się w interpelacji radny Bronisław Szafarczyk. - Realizacja tego zadania jest niezwykle ważna dla dzielnicy. W jej bezpośrednim centrum znajdują się placówki oświatowe, dom kultury, bazylika z budowanym centrum pielgrzymkowym, a także placówki handlowo-usługowe. Uruchomienie obwodnicy wyprowadzi z tego centrum przede wszystkim ruch ciężarowy, a zapewne także sporo ruchu źródłowego, kierującego się z terenu powiatu do centrum naszego miasta - czytamy.

Radny podnosi też, że budowa przedmiotowej obwodnicy uporządkuje ruch pieszy i rowerowy w rejonie Księżego Lasu, a także poprzez budowę ronda z przejściami dla pieszych zapewni bezpieczną i krótszą drogą do szkoły na ul. Witosa. Budowa ronda umożliwi także wyznaczenie nowych przystanków autobusowych na ul. Wywolenia, tym samym poprawi się dostępność komunikacyjna dla mieszkańców.

Do interpelacji odniósł się zastępca prezydenta Bielska-Białej Przemysław Kamiński, który zapewnił, że władze są świadome znaczenia budowy obwodnicy Hałcnowa i podległe jednostki czynią nieustanne starania, aby cały odcinek połączyć z odcinkiem drogi budowanej przez GDDKiA.

Miasto szuka dofinansowania inwestycji

- Służby miejskie utrzymują stały kontakt z GDDKiA, wspólnie koordynując niezależne odcinki tej inwestycji. Wiem, że konieczne jest połączenie całego odcinka, dlatego podejmujemy działania mające na celu realizacji tego zadania. Obecnie trwa postępowanie zmierzające do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (…). Trwa kompletowanie dokumentów, zezwalających na realizację prac w trakcie trwania robót prowadzonych przez firmę MIRBUD S.A. na rzecz GDDKiA - informuje Kamiński.

Zgodnie z tym uzgodnieniem wystąpiono do wykonawcy o zgodę na prowadzenie prac przez miasto równolegle z pracami wykonawcy. W dalszej kolejności konieczne będzie zawarcie trójstronnego porozumienia między miastem, GDDKiA i Mirbudem na prowadzenie prac w obszarze pasa drogowego S1.

Problem w tym, że miasto nie ma środków na prowadzenie tych prac, a ich szacunkowa wartość to ok. 13 mln zł. Miasto rozgląda się za możliwościami pozyskania dofinansowania zewnętrznego. Według najnowszych założeń budowa fragmentu S1 w rejonie Księżego Lasu zostanie ukończona pod koniec 2025 roku.

Adam Kanik
[email protected]