Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego poinformowało, że w całym kraju, a także w rejonie Bielska-Białej rozpoczną się ćwiczenia wojskowe. Na drogach spotkać będzie można kolumny wojskowe. Nie róbmy i nie publikujmy ich zdjęć.

Kolumny pojazdów wojskowych uczestniczących w ćwiczeniach STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24 będą poruszać się po autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych eskortowane przez Żandarmerię Wojskową we współpracy z lokalną policją. Ich przejazd będzie skoordynowany w taki sposób, aby powodował jak najmniejsze utrudnienia w ruchu drogowym. Również współpraca z lokalnymi władzami ma na celu zapewnienie płynności ruchu i bezpieczeństwa wszystkich uczestników drogi.

Kierowcy jednak proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza o niewjeżdżanie pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie. Ważne jest także, aby bezwzględnie nie publikować zdjęć, dat i godzin przejazdów ani żadnych innych informacji obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację.

Wojskowe ćwiczenia pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24 to część tegorocznego programu szkolenia Sił Zbrojnych RP. Są częścią większej serii manewrów NATO. Polska, jako jedno z państw gospodarzy, będzie w tym czasie przyjmować znaczną liczbę żołnierzy i sprzętu sojuszników.

bb