Miasto planuje przystąpić do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na południe od wzgórza Trzech Lipek. Bez zmiany planu nie będzie mógł powstać planowany w tym miejscu ośrodek Fundacji Wzgórza Nadziei z Bielska-Białej.

Zmianą planu objęto obszar o powierzchni ok 3,27 ha, położony w rejonie ulic: Pienińska i Muszlowa w Starym Bielsku. Teren ten jest częściowo zabudowany budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Obszar objęty projektem zmiany planu stanowi w przeważającej części własność i współwłasność osób fizycznych, a w pozostałej części własność gminy, w tym część w użytkowaniu Fundacji „Wzgórza Nadziei”.

Zobacz: Kiedy powstanie „Przystań”? Znamy datę i koszt społecznie oczekiwanej inwestycji

W ramach obowiązującego planu teren ten jest przeznaczony dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i budynków usługowych. Urzędnicy otrzymali wniosek Fundacji Wzgórza Nadzie o zmianę ustaleń obowiązującego planu, aby dopuścić możliwość utworzenia domu opieki społecznej o powierzchni zabudowy większej niż ustalono to w obowiązującym planie miejscowym (nie więcej niż 240 mkw).

Koncepcja przedstawia plan utworzenia domu opieki społecznej, który zapewni całodobową opiekę dla osób dorosłych niepełnosprawnych ruchowo lub psychicznie. Dodatkowo placówka obejmie opiekę w systemie opieki dziennej, aby ułatwić opiekunom osób niepełnosprawnych możliwość pracy oraz codziennego funkcjonowania. Na terenie działki powstanie także funkcja rehabilitacji.

W ramach proponowanej nowelizacji nie przewiduje się zmian dotyczących przeznaczenia terenu. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu w Starym Bielsku trafiły już do radnych.

bb