Ograniczenie nowych inwestycji i zaciskanie pasa czeka miasto w 2024 roku - takie wnioski płyną po analizie projektu uchwały budżetowej Bielska-Białej. Na wydatki majątkowe zaplanowano niewiele ponad 190 mln zł - to najniższa kwota w tej kadencji, a przecież nigdy nie udaje się zrealizować 100 proc. planu. Przyszłoroczny deficyt sfinansuje m.in. kredyt w kwocie 14,3 mln zł. Dług miasta na koniec przyszłego roku ma wynieść 591 mln zł, ale daleko mu do granic maksymalnych.

Zgodni ze złożonym projektem, w 2024 roku dochody budżetu Bielska-Białej mają wynieść 1 618,2 mln zł, a wydatki 1 689,3 mln zł. Budżet zamknie się deficytem w kwocie ponad 71,1 mln zł, który w kwocie 14,3 mln zł pokryty zostanie kredytem (pozostała część pochodzić będzie z lokaty oraz wolnych środków). Na inwestycje miasto planuje przeznaczyć w przyszłym roku kwotę 193,6 mln zł - najmniej w tej kadencji.

Miasto na obsługę długu przeznaczy w przyszłym roku ponad 26 mln zł, utworzonych zostanie także kilka tzw. rezerw, m.in. na odprawy emerytalne (5 mln zł), inwestycje (21 mln zł) oraz zarządzanie kryzysowe (4,2 mln zł). Bielski samorząd odda do kasy państwa w ramach tzw. janosikowego 11,6 mln zł.

Na koniec 2024 roku zadłużenie miasta ma wynieść 591 mln zł. Wskaźnik zadłużenia miasta wynikający z ustawy o finansach publicznych liczony dla przyszłego roku wynosi 2,1% - przy dopuszczalnym 12%.

W uzasadnieniu uchwały wymieniono szereg czynników, które wpływają na stan finansów lokalnych - wysokie ceny energii, inflację, niski wzrostu PKB. - Racjonalne planowanie budżetu na rok przyszły i lata następne, konieczne jest również z uwagi na silne powiązanie części dochodów podatkowych z sytuacją gospodarczą w kraju. Głównym celem opracowania projektu budżetu na 2024 rok jest ustalenie dodatniej nadwyżki operacyjnej. Jej wysokość zaplanowano w kwocie 40,3 mln zł (wynik budżetu bez inwestycji).

Samorząd w przyszłym roku dołoży do zadań bieżących w oświacie 216 mln zł - o tyle za niska jest tzw. subwencja z budżetu państwa. Największy udział w wydatkach majątkowych stanowią inwestycje w zakresie: transportu - 88,5 mln zł, gospodarki mieszkaniowej - 43,7 mln zł czy kultury - 15,4 mln zł.

Kontynuowana będzie rozbudowa ul. Kwiatkowskiego (29,3 mln zł), modernizacja jezdni i chodników (15 mln zł), rozpocznie się przebudowa odcinka ul. Brodzińskiego (9,2 mln zł) i Piastowskiej (7,8 mln zł w 2024 roku, inwestycja potrwa do 2027 roku), dokończony zostanie remont Pocztowej i Startowej (7 mln zł).

W budżecie są także pieniądze na dalsze prace projektowe przy budowie drogi łączącej ul. Warszawską z Krakowską (tzw. Nowopiekarska) oraz węzła wraz z centrum przesiadkowym. W planach jest także modernizacja ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Partyzantów (6,5 mln zł) - przetarg już został ogłoszony.

Duże środki - 43,5 mln zł - zapisano w 2024 roku na dalszy etap budowy sześciu bloków komunalnych przy ul. Wapiennej i Solskiego, rozpoczętą w lato budowę domu kultury w Straconce (10,5 mln zł) czy planowaną budowę centrum integracji społecznej i świetlicy w dzielnicy Biała Północ (2 mln zł). Kolejny rok kontynuowany będzie gminny program wymiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych (8,2 mln zł).

bak