Stowarzyszenie Beskidzki Dom oraz kilka innych organizacji złożyło petycję do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w której oczekują zmiany herbu województwa śląskiego. Obecny nie uwzględnia tradycji Małopolski. - Został przyjęty z krzywdą dla małopolskiej połowy województwa. W ten sposób mieszkańców skrzywdzeni zostali podwójnie - pisze organizacja, która przygotowała propozycję nowego herbu.

Petycja w tej sprawie została złożona w czerwcu. Jej autorzy - Stowarzyszenie Beskidzki Dom, domagają się, by nowy herb województwa składający się obecnie wyłącznie z górnośląskiego złotego orła na błękitnym tle, posiadał równoważne małopolskie symbole heraldyczne - srebrnego orła na czerwonym tle.

Zapomniana część województwa

Forma i proporcje nowego herbu miałyby odpowiadać „wkładowi” ziem historycznej Małopolski w terytorium województwa śląskiego. Organizacja wniesienie petycji uzasadnia faktem, że wschodnia połowa województwa - od Częstochowy poprzez Zagłębie Dąbrowskie, Jaworzno, wschodnią połowę powiatu bielskiego i Bielska-Białej oraz powiatu żywieckiego, to ziemie Małopolski. Jak słusznie zauważają autorzy petycji, obszar ten posiada odrębne od Śląska tradycje historyczne, przeszłość i kulturę regionalną.

Powołana w 2001 roku komisja heraldyczna zaproponowała trzy projektu herbu województwa. Dwa z nich uwzględniały symbole obu krain historycznych - Śląska i Małopolski. Ostatecznie, wbrew opinii połowy składu komisji, przyjęto wersję trzecią, która uwzględnia tylko symbolikę śląską. - Została przyjęta z krzywdą dla małopolskiej połowy województwa - pisze Stowarzyszenie Beskidzki Dom. Autorzy petycji zwracają uwagę, że małopolska tożsamość jest już dyskryminowana w nazwie województwa.

Mieszkańcy czują się dyskryminowani

- W efekcie tych zaniedbań mieszkańcy małopolskiej połowy województwa czują się dyskryminowali i traktowani jak obywatele drugiej kategorii. Dzieje się tak zarówno w wyniku świadomych działań (często niechętnych polskiej racji stanu), jak i ignorancji licznych polityków, dziennikarzy, czy liderów opinii, którzy identyfikują mieszkańców całego województwa śląskiego jako Ślązaków i za śląski uważają dorobek kultury materialnej i niematerialnej wytworzony przez wieki w jego wschodniej małopolskiej części.

- W ten sposób mieszkańcy wymienionych ziem zostali pokrzywdzeni podwójnie - pierwszy raz, gdy przeprowadzono podział administracyjny w 1999 roku, drugi raz ruguj się ich prawo do własnej tożsamości rozwijanej w ramach regionu administracyjnego do którego bez własnej woli zostali włączeni - czytamy.

Petycja została złożona w czerwcu, oprócz Stowarzyszenia Beskidzkim Dom podpisało się pod nią kilka innych organizacji społecznych i regionalnych, m.in. Związek Podhalan Górali Żywieckich, Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, Niezależni.BB, Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego, Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, Towarzystwo Miłośników Sosnowca czy Związek Zagłębiowski.

bb